Hackere kan overta oljeplattfomer

Forsker mener oljeselskapene ikke er tilstrekkelig opptatt av informasjonssikkerhet.

Oljeplattform

Skrekkscenariet er at en hacker bryter seg inn og overtar styringen av en hel oljeplattform. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Stockmarket / I-415-0110 / Stockmarket

Oljebransjens elektroniske produksjonssystemer og adminstrasjonssystemer er i ferd med å smelte sammen.

Dette kalles Integrerte operasjoner (IO).

Tidligere var produksjonen på oljeplattformene styrt av lukkede prossesser uten tilkobling til omverdenen.
Nå fjernstyres mange prosesser av folk som sitter ved vanlige pc-er i nettverk på land.

Utviklingen fører til at oljeselskapenes produksjonssystemer risikerer å bli eksponerte for både hackere, virus, ormer og andre trusler som tidlgere bare rammet "vanlige" bedrifter, skriver forskning.no .

Trenger fokus på informasjonssikkerhet

Oljebransjen har lagt ned mye arbeid for at operasjonene ombord i plattformene ikke skal skape trusler mot liv og helse.

Forsker Martin Gilje Jaatun, som er faggruppeleder ved SINTEFs avdeling for systemutvikling og sikkerhet, sier at Oljeselskapene og leverandørindustrien ikke har vært like flinke til å fokusere på informasjonssikkerheten.

- Bransjen er nemlig midt inne i et teknologisk paradigmeskifte som kan gjøre plattformer og andre installasjoner mer sårbare for virusangrep, hackere og andre digitale trusler, sier forsker Martin Gilje Jaatun.

Skrekkscenariet er at en hacker bryter seg inn og overtar styringen av en hel oljeplattform.

Martin Gilje Jaatun, forsker SINTEF

- Kunne utviklet seg dramatisk

Forskere ved SINTEF IKT og SINTEF Teknologi og samfunn har dybdeintervjuet nøkkelpersoner i oljebransjen for å undersøke hvordan det står til med informasjonssikkerheten.

De konstaterte at det har vært et økende antall såkalte sikkerhetshendelser ved produksjonssystemene de siste årene, men ingen av dem har så langt fått alvorlige konsekvenser.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Illustrasjonsbilde: PC, computer

Mange prosesser på oljeplattformene fjernstyres nå av folk sitter ved vanlige pcer i nettverk på land. (Illustrasjonsbilde)

Foto: CYRIL SOLLIER / LA PROVENCE

- Under dybdeintervjuene har vi fått høre om flere mindre hendelser som kunne ha utviklet seg til noe dramatisk. Skrekkscenariet er at en hacker bryter seg inn og overtar styringen av en hel oljeplattform, men noe slikt har ennå ikke skjedd så langt vi vet, sier Gilje Jaatun.

Forskeren forteller at det har skjedd at elektronisk utstyr i et prosessmiljø har blitt ustabilt på grunn av virusangrep. Foreløpig har ikke slike angrep fått store konsekvenser.
I dag har man en ekstra sikkerhet fordi det fortsatt finnes folk på plattformene.

- Plattformsjefene har muligheten til å overstyre alt som skjer der ute. Men om noen år, hvis IO fører til at bemanningen på plattformene reduseres til et minimum, kan dette bli et større problem, utdyper Jaatun.