Garborgsenteret tar form

Neste vår blir det byggestart på Garborgsenteret på Bryne. Det skal stå ferdig i årskiftet 2009/2010.

Garborgsenteret på Bryne

Fasaden av Garborgsenteret mot sør sett fra parken.

Foto: Asplan Viak

I dag ble skissene for hvordan det skal se presentert på Bryne av kommunen og utbyggeren Forum Jæren AS. Både Nasjonalt Garborgsenter og Time bibliotek skal få plass i bygget på fire etasjer. Fasaden skal være i naturstein og glass. 

Det nye Garborgsenteret på Bryne

Biblioteket og Garborgsenteret sett fra Hetlandsgaten

Garborgsenteret skal formidle Arne Garborgs verk og liv, og skal utfylle og forsterke opplevelsene en får ved å besøke Garborgheimen, Knudaheio og Labråten og ved å delta på de årlige Garborgdagane i Nord-Østerdalen, skriver prosjektleder for Garborgsenteret Trond Lie på Time kommune sine nettsider.

- Dette er en milepæl i byutviklingen på Bryne. Dette viser hva vi mener med visjonen læring, næring og kultur. Biblioteket og Garborgsenteret vil bli et ny sentralt møtested på Jæren, og en identitetsmarkør som vil vise igjen nasjonalt, sier rådmann i Time, Brit Nilsson Edland.

Kunnskap og opplevelse

Garborgsenteret skal ha 900 kvadratmeter av bygget. Time biblioteket skal disponere hele underetasje og første etasje. I andre og tredje etasje skal det biblioteket dele plass med Garborgsenteret. Kommunen og utbyggeren ønsker også at skolebibliotekene for de videregående skolene på Bryne skal knyttes til i bygget.

Selve bygget skal ligge like ved der den nye videregående skolen med plass til 1700 elever kommer. Fra biblioteket har arkitektene tegnet en gangbro over til den nye videregående skolen. området. Det nye biblioteket har som visjon å være en oase for kunnskap og oppleving.

Underetasje og første etasje i Garborgsenteret

I underetasjen og 1.etasje skal det være et kombinert kommune- og skolebibliotek

Garborgsenteret får en såkalt "black box" eller kube til utstillinger, med fire meter takhøyde. Senteret får fasade i naturstein over to etasjer, mens biblioteket skilles ut med fasade i glass.

2. og 3.etasje i Garborgsenteret

Garborgsenteret skal ligge i 2. og 3.etasje. Markert med grønt. Resten skal være til biblioteket.

Foto: Asplan Viak

Naturstein?

Arkitekt Rolf Skjelstad la fram flere alternative fasadeuttrykk for Garborgsenteret, der et går ut på å ha digitale skjermer som kan ha skiftende visninger alt ettersom hva som skjer inne i litteraturhuset.

Et alternativ er å dekke senteret med store skiferplater, sier Skjeldal, som selv holder en knapp på naturstein-forslaget. Forum Jæren ser for seg et hotell på toppen av bygningen, der fasaden blir foreslått tildekket med en transparent filterfasade.

Både Time-ordfører Arnfinn Vigrestad og prosjektleder for Garborgsenteret, Trond Lie, er fornøyd med forslaget, mens leder i Time Mållag, Tarald Oma, ikke liker boksformen på bygningen. Han mener også at et hotell blir malplassert på et litteratursenter.

Forslaget skal nå til behandling i styringsgruppa for nasjonalt Garborgsenter i mai. Så går saken videre til formannskap og kommunestyre i Time i juni. Kommunen har en opsjonsavtale med Forum Jæren AS om lokalene til Garborgsenter, som utløper 30. juni. Innen den tid må kommunen ta stilling til om en fortsatt ønsker å leie eller kjøpe lokalene.