Hopp til innhold

Fyrer løs mot Vegvesenet etter Brennpunkt-dokumentar: – Veldig bekymret for tryggheten

Transport og Logistikkforbundet krever klare svar om påliteligheten til bremsekontroller. Norges Lastebileier-Forbund stiller spørsmål om nye tiltak.

Gunnar Nordvik

Gunnar Nordvik mener han ikke blir beroliget av svarene fra Statens vegvesen.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

I Brennpunkt-dokumentaren «Kollisjon» tar tidligere vegvesen-ansatte Helge Andersen et oppgjør med Statens vegvesen.

Han mener at måten bremser på vogntog kontrolleres på er mangelfull. På norske veier kjører tunge vogntog som i gitte situasjoner kan bli livsfarlige, mener Andersen.

«Det var på tide», tenkte Gunnar Nordvik i Transport og Logistikkforbundet da han så dokumentaren onsdag. Nå håper han at flere samler seg om å kreve tydelige svar fra Statens vegvesen om bremsekontroll.

– Jeg mener det er arroganse i svarene til Statens vegvesen, som underbygges av at dette har pågått i 20 år, sier Nordvik.

Bekymret for rettssikkerheten til sjåførene

Nordvik har vært i transportbransjen siden 1980-årene, og er glad for at problematikken løftes frem.

«Er bremsene trygge etter kontroll?». Spørsmålet har blitt hengende i luften. Nordvik ønsker verken å stille seg bak Statens vegvesen eller Helge Andersen. Forbundet sitter ikke på kompetansen til å vurdere hvem som har rett.

– Først og fremst er vi veldig bekymret for tryggheten og rettssikkerheten til sjåførene våre, sier Nordvik.

Rulleprøver

Bremsekontrollen blir i hovedsak utført på rulleprøvere.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Tar sjåførene en sjanse ved å sette seg bak rattet? Hvem er det sitt ansvar dersom lastebilen overbremser, og bilens henger slår ut i motsatt kjørefelt?

– Vi reagerer også på de gjentatte uttalelsene fra Vegvesenets representant i Brennpunkt-dokumentaren, hvor ansvaret forsøkes lagt på sjåførene. Når Statens vegvesen, med sitt utstyr de siste 20 årene ikke evner å måle korrekte bremseverdier, hvordan skal sjåførene kunne finne ut av det?

Statens vegvesen understreker at enhver sjåfør er ansvarlig for at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand. Se ytterligere svar lenger nede i artikkelen.

Transport og Logistikkforbundet ba selv om en redegjørelse fra Samferdselsdepartementet i 2019, men ble ikke klokere av svaret de fikk etter flere måneder med venting og purring.

– Det haster. Nå kjører det nye vogntog på norske veier som er lengre og tyngre enn før. Veiene har ikke blitt bedre eller mindre glatte. Vi mener det haster å få klare svar og et bedre system, sier Nordvik.

Mener dagens metode fanger opp alvorlige feil

Kjetil Wigdel, avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen, svarte på vegne av etaten i Brennpunkt-dokumentaren. Han mener at dagens kontrollmetode fungerer godt for å avdekke alvorlige bremsefeil på tilhenger eller lastebil, og måler korrekte bremseverdier.

Wigdel viser til at fagmiljøer internasjonalt og bransjeorganisasjonene i Norge stiller seg bak dagens kontrollregime, og at det er bred faglig enighet om at dagens metode er den beste.

Internasjonalt regelverk og europeiske standarder ligger til grunn for kontrollmetoden, mener han.

Wigdel legger ikke skjul på at det har vært debatt og faglig uenighet rundt dagens bremsekontroll.

– De siste drøyt 20 årene har det vært en rivende utvikling av både kjøretøy, måleutstyr og regelverk. De siste to punktene har Statens vegvesen jobbet, både nasjonalt og internasjonalt, for å forbedre. Som følge av dette stilles det nå strengere teknisk krav til måleutstyret enn det gjorde før, sier Wigdel.

I 2014 ble det innført akkreditert kalibrering av bremsetestere. Vi har også innført krav til opplæring og personlig godkjenning av alle som skal utføre EU-kontroll. Samlet sett har dette ført til en opprydding i bransjen og mindre sjanse for feil ved gjennomføring av bremsetester ved trafikkontroll og på EU-kontroll.

Kjetil Wigdel

Bransjen har vært gjennom en opprydning, og i dag er det mindre sjanse for feil ved gjennomføring av bremsetester enn før, ifølge Kjetil Wigdel i Statens vegvesen.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Avdelingsdirektøren understreker at sjåføren alltid er ansvarlig for at trekkvogn og tilhenger kobles sammen på riktig måte. I alle nyere biler, hvor elektronisk bremsesystem (EBS) er standard, finnes alarmsystemer og varsellamper som sier ifra dersom det er noe galt med bremsesystemer, ifølge Wigdel.

– Sammenkobling mellom bil og tilhenger er også et viktig tema i yrkessjåførutdanningen. En trekkvogn kan bytte tilhenger flere ganger daglig – da er det alltid sjåførens ansvar å påse at dette gjøres riktig. Enhver sjåfør er ansvarlig for at kjøretøyet hun eller han kjører er i forskriftsmessig stand. Det står i vegtrafikkloven, sier Vegvesenets avdelingsdirektør.

Lastebileierne ikke fremmed for ytterligere kontroll

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), uttaler at han har full tillit til Statens vegvesen – både hva gjelder metoder, oversikt og kalibrering av utstyr.

– Feiltester vil ha store økonomiske konsekvenser, og vi har ikke fått tilbakemeldinger fra medlemsbedriftene om at det har vært et stort problem med feiltester som fører til enten kjøreforbud av fungerende biler eller andre veien tidligere, sier Mo.

Geir A Mo, direktør i Norges Lastebileierforbund

Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund stiller spørsmål ved om mer kan gjøres i dagens kontrollsystem for bremser.

Foto: Martin Hall Larsen / NRK

Samtidig erkjenner Mo at dagens kontrollmetoder har en viss feilmargin.

– Dersom det blir feilutslag på biler som åpenbart er i god stand, bør det være mulig med ekstra kontroll med nytt utstyr før man avgjør om bremsene godkjennes eller ikke, sier NLF-direktøren og fortsetter:

– Et trafikksikkerhetstiltak kan også være et bedre regelverk på offentlig kontroll og kalibrering av testutstyr, på lik linje som med kontroll av for eksempel vekter og drivstoffpumper.