Hopp til innhold

Fylkesveier forfaller

Rogaland er blant fylkene som bruker minst penger per innbygger på fylkesveiene, skriver Nationen.

Rogaland brukte i fjor 2084 kroner per innbygger til veivedlikehold, det er bare Viken som brukte mindre penger, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I Rogaland er det et etterslep på 3,2 milliarder kroner for å ta igjen vedlikeholdet av fylkesveiene.