Rogfast utsettes på ubestemt tid

Statens vegvesen skal nå snu alle steiner for å finne løsninger som kutter kostnader i Rogfast-prosjektet, forteller samferdselsminister Jon Georg Dale. Han kan ikke si når denne gjennomgangen er ferdig.

Rogfast grafikk

Den såkalte Kvitsøy-kontrakten går ut på å kople Kvitsøy til resten av Rogfast.

Foto: Norconsult

– E39 Rogfast er et viktig prosjekt for å knytte sammen bo- og arbeidsregioner på Vestlandet, og skal bygges. Statens vegvesen skal derfor snu alle steiner for å finne løsninger som kutter kostnader slik at prosjektet kan gjennomføres, sier samferdselsminister Jon Georg Dale, i en pressemelding fra samferdselsdepartementet i dag.

Jon Georg Dale

Samferdselsminister Jon Georg Dale.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Tidligere i høst valgte Statens vegvesen å avlyse den første av tre tunnelkontrakter på prosjektet E39 Rogfast fordi tilbudet fra entreprenørene var vesentlig dyrere enn forventet. Det ville koste en milliard mer enn forventet. Kontrakten gjaldt utbygging av tunnelarm ut til Kvitsøy.

Risikoen ved hele prosjektet er for stor, langt større enn tidligere antatt, ifølge Statens vegvesen. Det betyr at hele prosjektet kan bli vesentlig dyrere enn først antatt.

– Det viktige for oss er å bygge Rogfast slik at folk og næringsliv får en enklere og tryggere hverdag. Da skal ingenting være uprøvd, sier samferdselsministeren.

Statens vegvesen legger nå opp til en omfattende gjennomgang av prosjektet. Kostnadssparende tiltak, gjennomføringsstrategi og forutsetninger for finansieringsopplegget blir vurdert på nytt.

– Vi vet ikke hvor lang tid dette kommer til å ta. Det viktigste er at vi reduserer risikoen i prosjektet og får kostnadene under kontroll, sier Dale.

Skuffelse på Kvitsøy

På Kvitsøy er de skuffet over at prosjektet nå er utsatt igjen, forteller Stian Giil Bjørsvik, ordfører i kommunen.

– Vi er selvfølgelig skuffet. Nå har vi ventet på dette prosjektet i flere tiår, sier ordføreren.

Kommunen hadde en konkret avtale med Statens vegvesen som medfører at store næringsarealer nå må stå på vent i ubestemt tid. I tillegg er hele kommuneplanen deres basert på at Rogfast skal bygges.

– For oss er dette en uheldig utsettelse. Vi forventer at det fra sentralt hold får fortgang på prosjektet.