Hopp til innhold

Her er det russiske «spionskipet» på tokt i Nordsjøen

Et russisk fartøy som er registrert som et forskningsskip har passert norske olje- og gassfelt. Forsker mener det helt åpenbart er et spionskip.

Det russiske skipet Akademik B. Petrov i nærleiken av Gjøa-feltet

Dette bildet av Akademik B. Petrov ble tatt onsdag formiddag.

Foto: Privat

Onsdag morgen passerte det russiske fartøyet Akademik B. Petrov Gjøa-feltet i Nordsjøen. Gjøa blir operert av Neptune Energy.

– Vi kan bekrefte at et russisk skip passerte Gjøa-plattformen onsdag morgen på vei sørover. Det passerte om lag fire nautiske mil fra plattformen. Nå er det lenger sør, sier kommunikasjonssjef Liv Jannie Omdal.

Forsker og lektor Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen beskriver Akademik B. Petrov som et relativt stort fartøy som kan minne om et gammeldags passasjerskip.

– Det er registrert som et forskningsskip, men det fungerer som et spionskip. Det skal holde rede på hva vi driver med, sier Ulriksen.

Her er ruten til Akademik B. Petrov i perioden 27. september til 5. oktober.

Etter det som er en mulig sabotasje av gassrørledningen Nord Stream 1 og 2, har sikkerhetsnivået blitt hevet. Blant annet holder nå væpnede soldater fra Heimevernet vakt ved en rekke norske landanlegg.

Heimevernet på Kårstø i Tysvær i Rogaland

Heimevernet rykket mandag inn på Kårstø i Tysvær i Rogaland. De skal bistå politiet med å holde vakt på anlegget.

Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen / NRK

Mye avansert utstyr om bord

Ulriksen sier det er ganske vanlig å observere slike russiske skip i norske farvann.

– Mange russiske fartøy heter noe med «Akademik» eller «Mekanik». De suser opp og ned kysten her hele tiden, og legger seg ofte utenfor viktige anlegg og baser. Akademik B. Petrov har flere antenner enn vanlige skip, det ser ut til å ha stor sensorkapasitet. Skipet har vinsjer som kan sette ting ut i vannet. Det har altså utstyr som gjør det godt egnet til å utføre andre oppdrag enn ren forskning, sier han.

Ståle Ulriksen

Ståle Ulriksen forsker og underviser ved Sjøkrigsskolen.

Foto: Sjøkrigsskolen

En kartlegging gjort av Aftenposten viser at ni russiske fartøy som er registrert som forskningsskip har valfartet Østersjøen og Nordsjøen siden juni.

Ifølge Dagbladet har norske myndigheter gitt Russland tillatelse til å gjennomføre et forskningstokt på den norske kontinentalsokkelen. Tillatelsen ble gitt til skipet Akademik Sergey Vavilov, og skal gjelde til 22. oktober.

Ina Holst-Pedersen Kvam

Ina Holst Pedersen Kvam er forsker ved Sjøkrigsskolen.

Foto: Forsvarets høgskole

Ina Holst Pedersen Kvam er forsker ved Seksjon for sjømakt og lederskap ved Sjøkrigsskolen. Hun sier Akademik B. Petrov var på forskningstokt utenfor Kaliningrad i juni.

Samme måned begynte Russlands tidvise «vedlikehold» av Nord Stream, med nedstengninger som varte lengre og lengre. I kontekst av senere eksplosjoner som må ha blitt påmontert, er det et lite tillitvekkende sammentreff, sier hun.

Følger løpende med på aktiviteten

Forsvarsdepartementet vil ikke konkret kommentere Akademik B. Petrov og aktiviteten, men sier de følger med.

– Etterretnings- og sikkerhetstjenestene jobber koordinert og følger løpende med på denne aktiviteten til russiske fartøyer langs norskekysten for å avdekke og hindre sikkerhetstruende aktivitet, skriver pressevakt Aleksander Engborg Hage i en e-post til NRK.

Skipet har også passert Åsgård-feltet i Norskehavet. Det er Equinor som opererer Åsgård. Informasjonsdirektør Sissel Rinde sier selskapet ikke kommenterer enkeltobservasjoner.

– Dette er av sikkerhetshensyn. Men vi har god dialog med politiet og Petroleumstilsynet, og rapporterer til dem hvis vi ser noe ureglementert, sier hun.

Sissel Rinde, informasjonsdirektør i Equinor

Sissel Rinde er informasjonsdirektør i Equinor.

Foto: EQUINOR

Det er en sikkerhetssone rundt norske olje- og gassfelt, vanligvis på 500 meter. Det er ikke uvanlig at for eksempel en fiskebåt havner i nærheten av sonen, og da vil Equinor ta kontakt med mannskapet og be dem forlate sikkerhetssonen.

– På generell basis kan vi si at vi er opptatt av at skip ikke skal gå innenfor sikkerhetssonen, sier Rinde.

Tviler på at det vil bli brukt i angrep

Ståle Ulriksen mener det er sannsynlig at skipet følger med på hva norske og britiske skip foretar seg. Statsminister Jonas Gahr Støre har takket ja til utenlandsk tilstedeværelse på norsk sokkel.

– Skipet kan måle og registrere hva slags sensorer, droner og annet utstyr vi bruker når vi skal beskytte olje- og gassinstallasjonene. Nå er dette et profilert skip som har fått mye oppmerksomhet både på Twitter og i media. Så jeg tviler på om det vil bli brukt i et angrep. Skipet vet jo at vi ser det, sier Ulriksen.

Selv om Ulriksen mener Akademik B. Petrov er et spionskip, mener han det ikke er et militært fartøy.

– Et militært fartøy vil gjøre andre oppgaver. Men Forsvarets operative hovedkvarter følger godt med på dette skipet.

Norge har full suverenitet innenfor det som kalles territorialgrensene. De ligger 12 nautiske mil utenfor grunnlinjene ved alle Norges landområder og øyer, ifølge Kartverket (ekstern lenke).

Les også: Norge inngikk ny samarbeidsavtale med Russland om sikkerhet i olje- og gassbransjen i 2020

Petroleumstilsynet front
Petroleumstilsynet front

Tar situasjonen på høyeste alvor

Ved Gjøa har produksjonen gått som normalt. Det russiske skipet har ikke vært innenfor sikkerhetssonen.

– Skipstrafikken overvåkes kontinuerlig av myndighetene. Neptune har også en avtale med Equinor Marine, som overvåker all skipstrafikk nær våre innretninger. Vi som selskap overvåker også sikkerhetssonen rundt plattformen og de havbunnsinnretningene vi har i området. Vi føler oss godt skodd til å vite hva som foregår rundt Gjøa, sier kommunikasjonssjef Omdal.

Gjøa-plattformen på Duva-feltet

Gjøa-plattformen i Nordsjøen.

Foto: Neptun Energy

Gjøa ligger slik til at det jevnlig passerer internasjonale skip rundt plattformen, inkludert russiske.

– For oss var ikke dette særlig oppsiktsvekkende. Når det er sagt, er vi trygge på at tiltakene som myndighetene og industrien har satt i gang for å heve beredskapen fungerer som de skal. Vi har iverksatt egne tiltak for å sikre beredskapen lokalt. Så vi tar situasjonen på aller høyeste alvor, sier Omdal.

Hun bekrefter at også andre russiske skip har passert Gjøa, på omtrent samme avstand. Skipene har kun passert, ikke blitt liggende.

Statsminister Støre sier til Aftenposten at de følger med på skipene, men vil ikke kommentere saken ytterligere.