Hopp til innhold

Flom til helgen

Det kommer store nedbørsmengder fra torsdag kveld.

Flom
Foto: NRK

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut varsel om flom på hele Vestlandet fra torsdag til lørdag.

Det er ventet mest nedbør torsdag kveld og fredag, og det er i midtre strøk fra Nord-Rogaland til Stadt det vil komme mest nedbør. Indre Ryfylke er dermed mest utsatt i Rogaland.

Vannføringen vil trolig nå sitt høyeste nivå i mindre vassdrag fredag eller lørdag, mens i de større vassdragene vil vannføringen bli høyest lørdag eller søndag.

LES OGSÅ: -Det blir veldig vått!

Rasfare

Med de nedbørsprognosene som er kommet til nå ventes det mellom 5-10 årsflom i enkelte vassdrag.

Dette er så store nedbørsmengder at faren øker for skred langs bekker og elveløp med stor vannføring.

Nedbørsmengdene øker sansynligheten for lokale oversvømmelser fordi stikkrenner og avløpsrør kan bli tettet igjen.

NVE ber derfor alle om å sjekke rundt egne hus og i gatene for å holde avløpene åpne.