Hopp til innhold

Korona: Én gruppe skiller seg ut på negativt vis

STAVANGER (NRK): – Yngre herrer er verst, sier professor.

Koronatest i Trondheim
Foto: Morten Andersen / NRK

Under koronapandemien er det så langt påvist flest smittede blant nordmenn i aldersgruppen 20-29 år. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Denne gruppen utgjør rundt 22 prosent av alle smittetilfeller her til lands.

– Vi har ikke kunnskapsgrunnlag for å konkludere med hva dette skyldes, men det er naturlig å tro at de høye smittetallene kan ha med økt sosial omgang å gjøre, sier Line Vold, avdelingsdirektør i FHI.

– Dette er en aldersgruppe som ofte treffer mange og er sosiale, og som antakelig derfor har høyere risiko for å være smittet enn for eksempel de helt eldste, legger hun til.

Korona graf ny

Forrige uke var det høyeste antallet meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i aldersgruppene 20–39 år, med 132 positive tilfeller per 100.000 innbyggere.

Foto: FHI

– Yngre herrer er verst

Øyvind Lund Martinsen er professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI.

Han har sammen med kollegene Jan Ketil Arnulf og Adrian Furnham forsket på hvordan folk reagerer på koronarestriksjonene fra myndighetene.

Undersøkelsen er basert på et europeisk utvalg og kategoriserte ikke etter alder, men funnene er likevel ikke til å ta feil av, ifølge Martinsen.

– Vi ser at jo yngre folk er, jo mindre er tendensen til å følge smitteverntiltakene.

Øyvind Lund Martinsen

Undersøkelsen hadde rundt 600 deltakere og er nå til vurdering av tidsskrift. – Det er ikke et stort utvalg, men stort nok til å gi noen antydninger, sier Martinsen.

Foto: Handelshøyskolen BI

– Så dette kan være en forklaring på at det er mest smitte i denne aldersgruppen?

– Det er nok sammensatt. Yngre mennesker har et større sosialt behov, de trenger i større grad å møte andre mennesker. De ønsker gjerne å ha det moro, søker venner og partner, mens de eldre er etablerte og har sin faste gjeng med folk de omgås, sier Martinsen.

Han sier at «yngre herrer er verst».

– Vi ser at yngre menn med et konservativt politisk perspektiv gjerne utgjør den største smitterisikoen.

På spørsmål om de yngre er for dårlige til å følge reglene, svarer Line Vold slik:

– Jeg tror ikke de unge generelt er dårligere enn andre til å følge smittevernreglene, men at de normalt har flere sosiale treff enn andre aldersgrupper, sier hun.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold under regjerings pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo.

– Aldersgruppen 20-39 har lenge vært en av gruppene med flest smittede, forteller Line Vold.

Foto: Lise Åserud / NTB

– Bare tull

I Stavanger er tendensen den samme som i resten av landet. De siste ti dagene har nærmere fire av ti smittetilfeller i kommunen kommet fra aldersgruppen 20-29 år.

– Det har nok med å gjøre at det er mange studenter i denne aldersgruppen, de flytter mer på seg og treffes kanskje oftere, sier smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger.

Thomas André Laastad

– Jeg skjønner ikke helt at yngre herrer er verst. Det er vanskelig å si hva som kan være grunnen, vi gjør så godt vi kan, sier Laastad.

Foto: Mats Haugland / NRK

28-åringene Thomas André Laastad og Patrick Kyorra studerer ved Universitetet i Stavanger.

De forteller at de følger rådene og tiltakene fra myndighetene, og er usikre på hva som kan være årsakene til at det er mest smitte i denne aldersgruppen.

– Jeg føler at vi er flinke her på skolen til å følge smittevernreglene. Én grunn kan være mye reising blant studenter, spesielt nå i julen, sier Laastad.

Patrick Kyorra

Patrick Kyorra er student ved UiS.

Foto: Mats Haugland / NRK

– Er det slik at folk i aldersgruppen 20-29 år har økt behov for å være sosiale?

– Det er bare tull. Vi klarer oss alene. Det går helt fint å være hjemme litt, selv om vi selvfølgelig begynner å bli litt leie av tiltakene, sier Kyorra.

Flere nyheter fra Rogaland