Flere redningsoppdrag

Frivillige hjelpemannskap har hatt flere redningsoppdrag til Preikestol-området enn i fjor. Norsk Folkehjelp Strand og Forsand har så langt i år vært på 74 redningsoppdrag, mot 60 i hele 2018. Økningen forklares med dårlig sommervær.

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand
Foto: Norsk Folkehjelp