Nå får de ta ut sand under vernede gravhauger

Regjeringen har godkjent kompromiss i striden om sanduttak ved fortidslandsbyen Landa i Forsand.

Urtehagen på Landa

Regjeringen har godkjent kompromiss i striden om sanduttak ved fortidslandsbyen Landa i Forsand.

Foto: Svein Tveit

– Jeg mener vi har kommet fram til et fornuftig kompromiss som ivaretar hensynet til kulturminner og uttak av sandressurser på stedet. Resultatet gjør at grunneier kan ta ut hoveddelen av sandressursene, samtidig som de to gravhaugene som ligger nærmest fortidslandsbyen Landa, forblir urørt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, ifølge regjeringens nettsider.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent masseuttak av sand på Fossanmoen i Forsand kommune.

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener striden om sanduttak nå er løst med et fornuftig kompromiss.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Striden rundt sanduttak på Fossanmoen har pågått i mange år. Uttak av høykvalitetssand, som brukes i betongindustrien, er en av de viktigste næringene i kommunen.

Mekling førte til kompromiss

I 2012 sa Riksantikvaren nei til uttak fordi det truet fire gravhauger i området som har høy regional og nasjonal verdi.

Mekling mellom Forsand kommune og Riksantikvaren har resultert i et kompromiss som betyr at to av de fire gravhaugene blir frigjort til masseuttak.

Fossanmoen i vintertåke

Mekling mellom Forsand kommune og Riksantikvaren har resultert i et kompromiss som betyr at to av de fire gravhaugene på Fossanmoen blir frigjort til masseuttak

Foto: Sveinung Lein

Det er dette kompromisset Kommunal og moderniseringsdepartementet nå har godkjent.

– Jeg er glad for at det foreligger en løsning som gjør at uttak av sand kan fortsette i mange år. Kommunens behov for økt næringsvirksomhet blir nå mulig, samtidig som gravminner fra bronse- og jernalderen blir tatt vare på, sier Sanner.

– Sikrer arbeidsplasser i mange år

– Det er godt at vi får lov til å ta ut sand under to av gravhaugene. Det er selvfølgelig trist at vi ikke får lov til å ta ut sand under alle fire. Det er likevel med å sikre sanduttak for å sikre arbeidsplasser i ganske mange år fremover.

Det sier Forsand-ordfører Ole Tom Guse til NRK.

Ole Tom Guse

Forsand-ordfører Ole Tom Guse sier at kompromisset om sanduttak under to av gravhaugene sikrer arbeidsplasser i flere år fremover.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Han sier at det dreier seg om rundt tjue arbeidsplasser i kommunen, men at det og har ringvirkninger for andre næringer.

– Vi har arbeidsplasser knyttet direkte til sanduttaket, men vi har og bedrifter som videreforedler sanden. Det at det er bedrifter som jobber med dette, får ringvirkninger for handelsstanden ellers, sier Guse.

Det vedtaket som nå er gjort, betyr at det må gå minst ti år før spørsmålet om sanduttak under de siste to gravhaugene kan tas opp på nytt.