- Klimautslipp? Hvilke utslipp?

Det var Steinar Bastesen som gjorde at Erling Skåtøy ble med i Kystpartiet.

Erling Skåtøy (Kystpartiet)

Erling Skåtøy (Kystpartiet).

Foto: Privat

Erling Skåtøy fra Egersund er Kystpartiets listekandidat.

Han lover dem som vil stemme på ham at han skal jobbe mot EU, for bosetting langs kysten og øvrig distriktpolitikk.

- Hvordan kan Rogaland best bidra til å få ned klimautslippene?

- Er medlem av Klimarealistene, derfor – hvilke utslipp? (Klimarealistene er ifølge egen hjemmeside en organisasjon for dem som ikke tror på FNs klimapanel, IPCC, når de påstår at utslipp av CO2 endrer klimaet dramatisk, journ. anm.)

- Hvordan mener du det er best å finansiere samferdsel?

- All ferdsel på hovedveier, også ferjer, skal være gratis. Finansiering over statsbudsjettet - bompenger er fy.

- Vil du bruke tvang for å få kommuner i Rogaland til å slå seg sammen?

- Nei.

- Mener du helse-Rogaland fungerer optimalt i dag?

- Den enkeltes velferd må settes i høysetet, uavhengig av bosted i fylket. Universitetssykehuset må gis tilstrekkelige midler for å gi et godt tilbud til alle innbyggerne i fylket. Styrking av universitetsykehuset må ikke gå på bekostning av lokale helsetilbud eller sykehus.

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Steinar Bastesen – hans måte å snakke til folk på. Det er viktig å ta vare på sysselsetting og bosetting langs kysten – med andre ord distriktspolitikk.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Nei til EU og distriktspolitikk.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Jeg vil velge samarbeidspartnere fra sak til sak – med samme syn som oss.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Ingen spesielle partier, men den borgerlige side. Vi er et verdikonservativt sentrumsparti.

- Hvilket parti vil du helst ikke samarbeide med?

- Nazister, ellers ingen spesielle.