Hopp til innhold

Dale utvider for mindreårige asylsøkere

Mindreårige enslige asylsøkere krever ti ganger så mye ressurser som voksne. Likevel skal avdelingene for mindreårige utvides både på Dale og i Stavanger.

Dale
Foto: Åge Skogen

Stadig flere av flyktningene som kommer til Norge er enslige mindreårige mellom 15 og 18 år.

Biryar Rammazan Karim fra Irak er en av disse. Han kom til Norge for snart ett år siden. Foreløpig bor han på Dale, hvor han har blitt tatt godt imot.

- Vi kan snakke med de som jobber på Dale. Det er bra, sier Karim.

Bemanning hele døgnet

Dale asylmottak i Sandnes var det første mottaket på Vestlandet som fikk en egen avdeling for mindreårige enslige asylsøkere. Her er det bemanning 24 timer i døgnet, i tilfelle ungdommene trenger noen å snakke med. Det er nemlig stor forskjell på en mindreårig asylsøker, og en voksen asylsøker. Det mener direktøren i HERO, som er Norges største driftsoperatør for asylmottak, Ahmed Bozgil.

- Forskjellen er at du må sette mye mer fokus på omsorg - gi dem myer mer oppmerksomhet, sette dem i sentrum - samtidig må en oppdra dem tilå bli gode ungdommer som kan mestre sin hverdag, sier Bozgil.

Og det kan av og til være vanskelig. Ifølge avdelingsleder på Dale asylmottak, Hanne Johnsen, har ungdommen nemlig vidt forskjellige bakgrunner, lite skolegang, og ikke alle kjenner til hvordan et vestlig samfunn fungerer.

- Når en har hatt en vanskelig oppvekst, kanskje uten foreldre, eller har levd under et regime hvor det har vært vanskelig å leve - uten skolegang og derfor liten kunnskap om verden generelt - og når de da kommer til Norge, kan det være en vanskelig hverdag for dem å håndtere fordi de ikke kjenner til hvordan et moderne samfunn fungerer. Derfor kan de få mer problemer med å tilpasse seg det norske samfunnet, mener Johnsen.

Flere unge kommer til landet

Derfor kan det også være en utfordring å jobbe med mindreårige asylsøkere.

- Det er ikke mye utagering, men det hender. Vi ser det som forståelig i forhold til det presset og den hverdagen de lever under, sier Johnsen.

Men selv om det krever mye ressurser å ta seg av enslige mindreårige asylsøkere, så er planen at både avdelingen på Dale og i Stavanger skal bygges ut, fordi det kommer flere og flere unge asylsøkere til landet.

Og hvis Dale får midlene, så har ikke Johnsen problemer med å ta imot flere ungdommer.

- Høflige og takknemlige

- Ungdommene som bor her er veldig høflige. De har stor respekt for voksne og det vi har å si, og de er utrolig hjelpsomme. De er svært interessert i å bli inkludert i det norske samfunnet, og en veldig takknemlig gruppe å jobbe med, sier Johnsen.