Betydelig oljefunn i Nordsjøen

Vil kunne gi grunnlag for en ny, selvstendig utbygging i Nordsjøen, ifølge Statoil.

Statoil-logo

Statoil har tidligere beskrevet brønnen som en High impact-brønn, dvs. at brønnen har mer enn 250 millioner fat oljeekvivalenter totalt.

Foto: Jørn Kaarstad / NRK

Statoil ASA har sammen med partnerne Petoro AS, Det norske oljeselskap ASA og Lundin Norway AS gjort et betydelig oljefunn på Aldous Major South prospektet (PL 265) i Nordsjøen.

Det melder selskapet i en pressemelding.

Brønnen 16/2-8 som er boret med Transocean Leader har påvist en oljekolonne på cirka 65 meter i sandstein fra Jura-alder. Innsamlede data bekrefter at reservoaret er av meget god kvalitet.

– Grunnlag for ny utbygging

Gro C. Haatvedt

Gro G. Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

Foto: Statoil

– Aldous Major South er et betydelig oljefunn i et av Statoils kjerneområder. Sammen med Avaldsnes-funnet vil dette kunne gi grunnlag for en ny, selvstendig utbygging i Nordsjøen, sier Gro C. Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

– Som største ressurseier vil vi ta initiativ til å finne en god områdeløsning som maksimerer verdiskapningen, legger hun til.

High Impact-brønn

Statoil har tidligere beskrevet brønnen som en High impact-brønn, dvs. at brønnen har mer enn 250 millioner fat oljeekvivalenter totalt, eller Statoil-andel på mer enn 100 millioner fat oljeekvivalenter .

Resultatet bekrefter Statoils tro på letepotensialet på norsk sokkel i tråd med det som ble kommunisert på kapitalmarkedsdagen i juni.

Transocean Leader in the Norwegian Sea

Letebrønnen er boret med boreriggen Transocean Leader.

Foto: Harald Pettersen / Statoil

– Funnet har et stort potensial. Det ligger ca. 13-14 mil rett vest mot Stavanger, og 35 kilometer sør for Grane-feltet. Funnet er betydelig, og er på omtrent 3-400 fat oljeekvivalenter, sier Haatvedt til NRK.

Mellom 200 og 400 millioner fat

Foreløpige volumer er estimert til å være mellom 200 og 400 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) for denne delen av strukturen i PL 265, og Statoil forventer ytterligere oppside i lisensen både nord og sør for funnet.

– Det er i veldig bra sandsteiner. Det er en lett, fin olje, og det vil være lett å produsere. Hvis det ytterligere slår til med brønn i Nord, og flere avgrensningsbrønner som vi kommer med neste år vi det ha et betydelig potensial, sier Haatvedt.

Aldous Major South ligger rett vest av Lundins Avaldsnes-funn (lisens PL 501) hvor Statoil er partner (40 prosent) og om lag 35 kilometer sør for det Statoilopererte Grane-feltet.

Brønnen 16/2-8 indikerer den samme oljevann kontakten som i Avaldsnes-funnbrønnen, noe som sannsynliggjør kommunikasjon mellom de to strukturene. Avaldsnes-funnet påviste en oljekolonne på 17 meter. Statoil vil oppdatere sine ressursestimat totalt for området når boringene er avsluttet og dataene er ferdig analysert.

Aldous Major North

Etter ferdigstillelse av denne brønnen, vil Transocean Leader starte boringen av Aldous Major North. Denne brønnen har også et betydelig volumpotensial.

Partnerskapet planlegger boring av to avgrensningsbrønner i lisensen (PL 265) neste år. Statoil har sikret riggkapasitet til dette.

Resultatet av den pågående Lundin-opererte brønnen, 16/2-7, i Avaldsnes-strukturen vil bidra til å klarlegge potensialet i området ytterligere.

Aldous Major South ligger i lisens 265 hvor Statoil er operatør (40 prosent), med partnerne Petoro (30), Det norske oljeselskap (20) og Lundin (10).

Feltoversikt

Oversikt over Nordsjø-områdene.

Foto: Statoil