Hopp til innhold

– Trenger ingen lykkepille når jeg får være her

Da brukerne av det kommunale dagsenteret måtte drifte senteret selv ble den psykiske helsen bedre. Nå trenger de mindre hjelp av den offentlige helsetjenesten.

Wenche Monica Oslen

Wenche Monica Olsen har funnet livsgleden på Tunet brukerstyrte senter innen psykisk helse og rus. Her er hun på hobbyrommet og lager påskeharer de kan selge videre på loppemarked.

Foto: Marthe Kindervaag / NRK

Med en tung fortid vet Wenche Monica Olsen godt hvordan det er å føle seg både nedfor og utenfor.

Men dette er ikke en sak om hvor vanskelig hun har hatt det, det er en sak om hvordan hun, og andre som har slitt psykisk, har fått det bedre.

Wenche Monica Olsen på jobb på Tunet brukerstyrte senter.
– Hadde det ikke vært for Tunet vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag, sier Wenche Monica.
Wenche Monica Olsen
Hun har en vanlig dag på Tunet brukerstyrte senter i Hå kommune, et av Norges seks dagsenter innen psykiske helse og rus.
Wenche Monica Olsen
Nettopp det å få en slik helt vanlig dag, har blitt Wenche Monicas viktigste medisin.

– Det er min lykkepille å få være her, da trenger jeg ikke andre piller, sier hun.

Ble brukerstyrt – avlastet helsetjenesten

Aldri før har behovet for psykisk helsehjelp vært større i Norge og køene for å få hjelp er lange.

Men i Hå kommune i Rogaland, skjedde det noe da det kommunale aktivitetssenteret ble brukerstyrt i 2019.

Kjetil Mørk, Tunet brukerstyrte senter

– Flere har nå kommet seg i jobb og bidrar i samfunnet, forteller Kjetil Mørk, arbeidsleder ved Tunet brukerstyrte senter.

Foto: Marthe Kindervaag / NRK

– Vi har sett at våre brukere nå mottar mindre tjenester fra helsevesenet enn tidligere, sier Kjetil Mørk, arbeidsleder ved Tunet brukerstyrte senter.

Han har selv brukererfaring og etter han fikk hovedansvaret for Tunet har han løftet lavterskeltilbudet til nye høyder. Både for brukerne og for kommunen.

– Det å få et lokalt brukerstyrt senter har avlastet helsetjenesten i kommunen, ifølge Mørk.

Tunet bruekrstyrte senter, i Hå kommune.
Det er 46 brukere tilknyttet senteret. De trener sammen, går tur og tar jobber for lokalmiljøet.
De driver kafé og samarbeider med matsentralen slik at de kan dele ut matposer til de som trenger det.

Ved senteret er alle velkomne, alle som ønsker å være del av et fellesskap.

– Her samles erfaring og kompetanse. Målet er å mestre eget liv, sier Mørk.

– Ved at brukerne nå drifter senteret får de noe å strekke seg til, ansvar og noe å gå til, det betyr alt.

Norges store helseutfordring

Rundt halvparten av alle som bor i Norge vil oppleve å få utfordringer med sin psykiske helse i løpet av livet, ifølge norske helsemyndigheter.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Ventetiden var lang i deler av det psykiske helsevesenet allerede før pandemien. De to siste årene har køene vokst enda mer. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), vil derfor styrke tjenesten.

Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Presset på den psykiske helsetjenesten forventes å øke når Norge skal ta imot et historisk høyt antall flyktninger, fra Ukraina. Mange med traumer og store behov for psykososial oppfølging.

Regjering jobber nå med en ny opptrappingsplan for den psykiske helsetjenesten.

På Tunet og de andre brukerstyrte sentrene i Norge, er de derfor opptatt av hva politikerne da ønsker å prioritere.

Det endret seg med brukerstyre

– Jeg tror samfunnsgevinsten hadde vært høy dersom flere kommuner i Norge hadde hatt brukerstyrte tilbud, sier Anne Katrine Rugland.

Anne Katrine Rugland, Tunet brukerstyrte senter
Hun ble syk for mange år siden, i 2010 ble hun ufør, da var hun 26 år.
Anne Katrine Rugland
– Jeg har gått fra å bare sitte hjemme til å nå ha mening i hverdagen. Det har betydd alt å få noe å gå til

Anne Katrine startet som bruker ved aktivitetssenteret lenge før det ble brukerstyrt.

– Før kom vi og ble betjent. Det er mer aktivitet her nå og jeg kan se at brukerne har fått det bedre og vokser på å få ansvar.

Nå har Anne Katrine kommet så langt på bedringens vei at hun er erfaringskonsulent og hjelper andre.

– Den arbeidserfaringen jeg har fått her har vært utrolig viktig for meg, forteller hun.

Tunet brukerstyrte senter

Anne Katrine er opptatt av at brukerstyrte senter ikke erstatter psykologhjelp i seg selv, men mener det tilfører noe annet som øker livskvaliteten og bedrer den psykiske helsen. – Her har vi noe å komme til, vi sosialiseres, får et nettverk, ansvar og arbeidserfaring, forteller hun.

Foto: Marthe Kindervaag / NRK

Lignende erfaringer ved alle sentrene

NRK har vært i kontakt med alle de regionale brukerstyrte sentrene i Norge.

Alle lederne der forteller om lignende erfaringer som i Hå kommune. Brukerne får bedre psykisk helse, trenger mindre helsetjenester og kommer seg i jobb.

– Det burde vært dobbelt så mange slike sentre for å dekke behovet. Gevinsten er stor for de som sliter, pårørende og samfunnet, sier Arthur Mandahl, leder ved Vårres, det regionale brukerstyrte senteret for Midt-Norge.

– Vi jobber iherdig med å få politikerne til å forstå viktigheten av brukerstyrte sentre. Det er for få av dem i Norge, sier Kårhild Husom Løken, daglig leder ved Sagatun regionale brukerstyrte senter i Hamar.

Kårhild Husom Løken, daglig leder ved Sagatun regionale brukerstyrte senter.

– Her er kunnskap og erfaring samlet på et sted, sier Kårhild Husom Løken, daglig leder ved Sagatun regionale brukerstyrte senter

Løken tror brukerstyrte sentre vil kunne spille en viktig rolle for å ivareta flyktningene fra Ukraina som har det vanskelig.

Lederne ved alle de fem sentrene er opptatt av at de har en annen måte å jobbe på enn helsetjenesten ellers.

– Fokuset er livskvalitet og det er ikke så lett for tjenesteapparatet ellers å ha det fokuset, sier Vårres.

Travle hender på Tunet brukerstyrte senter

Wenche Monica Olsen ved Tunet brukerstyrte senter, trives godt på hobbyrommet. Her kan jeg la tankene fly samtidig som jeg får gjort noe, sier hun. På Tunet produserer de varer de kan selge videre til inntekt for senteret.

Foto: Marthe Kindervaag / NRK

– Dritstolt av meg selv

– Det begynte helt klart å skje ting da Kjetil begynte her og gjorde senteret brukerstyrt, sier Wenche Monica.

Hun mener brukerstyrte tilbud er viktige både for gi mennesker økt trivsel, men også for å få folk i arbeid.

Selv måtte Wenche Monica bli over 50 år før hun fikk sin første jobb.

– Nå er jeg erfaringskonsulent og prosjektleder. Det er jeg dritstolt over, sier hun og smiler nesten rundt.