Hopp til innhold

Barneskoleelever smittet av alvorlig tarmbakterie

To elever ved Auglend barneskole i Stavanger har fått påvist bakterien Shigella sonnei.

Auglend skole

I tillegg til funnet hos de to elevene, har ti elever ved skolen omgangssyke, men kun to har testet positivt på den smittsomme diaresykdommen, dysenteri.

OPPDATERING: De to elevene ved Auglend skole er ikke smittet av dysenteri som NRK først skrev. De er smittet av den langt mindre alvorlige shigella sonnei som gir diare, magesmerter og lett feber.

I tillegg til funnet hos de to elevene, har ti elever ved skolen omgangssyke, opplyser smittevernlege Ruth Midtgarden i Stavanger kommune til VG.

– Det er ikke sikkert at de ti syke elevene er shigellose-smittet. Det er kun de to vi vet har testet positivt, sier hun.

De smittede kan få magesmerter og lett feber.

– De som blir veldig syke kan kontakte legevakten eller fastlegen sin. Men normalt går denne sykdommen over av seg selv. Bakterien skilles ut av kroppen i løpet av en til fire uker, forteller fungerende helsesjef Marit Anda.

Ruth Midtgarden sier til NRK at Matttilsynet nå skal finne ut om bakterien er kommet via mat.

– Bakterien er smittsomt, men ikke farlig, sier Midtgarden. Hun oppfordrer til god håndhygiene.

Barn i førskolealder som har fått påvist shigella sonnei bør holdes hjemme fra barnehagen til de er frie for symptomer og har hatt tre kontrollprøver som er negative.

Sporer opp smitten

I forbindelse med utbrudd av shigellose meldes dette til smittevernoverlege, og Folkehelseinstituttet varsles. Mattilsynet forsøker nå å finne årsaken til sykdomsutbruddet ved å spore opp smitten. Foresatte ved Auglend skole og Bekketunet barnehage har fått informasjon om sykdommen.

Ruth Midtgarden sier til NRK at Matttilsynet nå skal finne ut om bakterien er kommet via mat.