Hopp til innhold

Sykkelsuksess i sentrum

«Paa Hjul» sykkelverksted får inn akkurat nok sykler til at hjulene går rundt. Sånn sett er bedriften en brakende suksess.

Paa Hjul

Spinner videre: frivillig Jan Bjarte Valsvik, verkstedsleder Tor Gunnar Fjelde og verkstedsarbeider Inge Trælhaug bidrar til bedre sykler i Stavanger. «Paa Hjul» sykkelverksted er i seg selv et resultat av bidrag fra næringslivet.

Foto: Ina Selmer-Anderssen / NRK

– Jobben min betyr helt utrolig mye for meg. Jeg er jo den første som har blitt valgt ut. Det er ganske stort bare det, synes jeg, sier verkstedsarbeider Inge Trælhaug.


Falleferdige sykkeldeler ligger om en annen i en stor kasse langs vinduene. Både slitne og spreke sykler omringer ham. Inge Trælhaug står langt inne i det lyse, åpne verkstedslokalet ved jernbanestasjonen i Stavanger sentrum. Blikket er festet på noen blanke deler mellom hendene, som strammer til, vrir og løsner.

For første gang på mange år er det kjekt å stå opp om morgenen.

Inge Trælhaug, verkstedsarbeider
Paa Hjul verkstedsarbeider

Mekker: Inge Trælhaug er den første verkstedsarbeideren som jobber på sykkelverkstedet.

Bedriften skal gi bedre samfunn

Fire måneder har gått siden Trælhaug rullet ut de aller første, nyreparerte syklene fra «Paa Hjul». Ifølge Stein Eldøy Rosland, daglig leder, går det godt på sykkelverkstedet. Men i akkurat dette tilfellet betyr ikke det nødvendigvis at det går med økonomisk overskudd.

Sykkelverkstedet er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon som eier og HitecVision som driftsgarantist, og er slik et klassisk eksempel på sosialt entreprenørskap.

Engasjementet for denne typen virksomheter vil stå fram og karakterisere tiden vi lever i.

Sir Ronald Cohen, britisk politiker


– Sosialt entreprenørskap handler om å skape nye og bærekraftige løsninger på sosiale, miljømessige eller andre samfunnsmessige utfordringer, sier Egil Svela, leder for Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Stavanger. Slik sett er det ikke økonomisk utbytte som er virksomhetens øverste mål, men for eksempel en forbedring av sosiale forhold.

Vinn-vinn-situasjon

«Paa Hjul» skal fungere som et springbrett ut i arbeidslivet for mennesker med rusproblemer. Slik kan de få verdifull erfaring i yrket, samtidig som de får sosial trening med kolleger og kunder, og rutine i livet. Samfunnet får et storstilt, nytt sykkelverksted, flere mennesker i arbeid, og potensielle skattebetalere for framtiden. Her er bare vinnere.

For Inge Trælhaug, den første verkstedsarbeideren som sysselsattes, er jobbhverdagen en ny glede i livet.

– Det er helt topp! For første gang på mange år er det kjekt å stå opp om morgenen, sier han.

Paa Hjul sykkelverksted fasade

Paa Hjul: sykkelverkstedet ligger midt i Stavanger sentrum.

Politikerne trår til

Og for første gang har en norsk regjering satt sosialt entreprenørskap på dagsordenen. Ved fjorårets stortingsvalg hadde seks av sju politiske partier tatt inn sosialt entreprenørskap i sine handlingsprogrammer. I tillegg har den nye regjeringen følgende formulering i sin plattform: Vi ønsker å «bedre betingelsene for bruk av sosiale entreprenører og frivillig sektor i velferdssystemet».


Dette er helt i tråd med veien vi må gå videre, ifølge utenlandske eksperter. I forrige uke sa Sir Ronald Cohen, styreleder i G8 Social Impact Investment Taskforce, at vi nå står overfor en sosialt entreprenørskapsrevolusjon.

– Engasjementet for denne typen virksomheter vil stå fram og karakterisere tiden vi lever i, sier Cohen.

Preger samfunnet vårt

Men til tross for at begrepet "sosialt entreprenørskap" er moderne, og at stadig flere ønsker å drive med dette, er ikke fenomenet i seg selv nytt, ifølge Egil Svela.


– Røde Kors er en organisasjon som startet som en ideell handling. Også husmorlaget og Kvinners Sanitetsforening er eksempler på ideelle tiltak som har ført til noe konkret, sykepleieryrket. Vi har hatt et problem, så er det noen engasjerte mennesker som har tatt tak i det, og så har det igjen resultert i noe som har vært med på å prege samfunnet vårt, sier Svela.

– Akkurat det jeg trenger

Om «Paa Hjul» skal få like mye å si for samfunnet vårt som for eksempel Røde Kors, gjenstår å se. Foreløpig er det en betydningsfull begynnelse, for både kunder og ansatte.


– Jobben min her på «Paa Hjul» er helt topp for meg. Det gir meg noe å gjøre om dagen, og for meg er det akkurat det jeg trenger, sier Trælhaug, og legger til at tilbakemeldingene fra kundene er veldig gode.
– Vi har ikke fått noen negative tilbakemeldinger, ikke som jeg har hørt i alle fall!