Hopp til innhold

– Et betydelig bidrag til Norges historie

Arkeologer gjorde historisk funn på Avaldsnes i Rogaland. Nå må flere sider i norgeshistorien skrives om, konkluderer riksantikvaren.

utgravning avaldsnes

Arkeologene fra Oslo var på vei hjem, da de gjorde et historisk funn på Avaldsnes tilbake i 2012.

Foto: Cathrine Glette

– Norgeshistorien får et betydelig, nytt bidrag med funnet av kongsgården på Avaldsnes. Vi har få lignende kongsgårder fra høymiddelalderen, forteller riksantikvar Jørn Holme.

Jørn Holme

– Avaldsnes skriver seg inn i norgeshistorien med dette funnet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Foto: Trond Stenersen / NRK

Det var i 2012 at arkeologer fra Universitetet i Oslo fant murverk fra høymiddelalderen på Avaldsnes. De hadde i lang tid drevet utgravinger på jernalderens gårdstun, men var på vei til å pakke sammen da de gjorde det overraskende funnet.

– Dette er en svært sjelden sak i norsk arkeologi, forteller prosjektleder ved Kongsgårdprosjektet, Dagfinn Skre.

Dagfin Skre

– Et par sider av norsk historie må skrives om, konkluderer prosjektleder Dagfinn Skre.

Foto: Cathrine Glette

I sommer ble utgravningene tatt opp igjen, og det viser seg at bygningsrestene inngår i et stort kongsgårdsanlegg oppført i Norgesveldets storhetstid omkring 1300 og brent ned av hanseatene i 1368.

– Det er over 100 år siden man har funnet en kongsgård fra denne perioden i Norge. Det er mange tiår siden man har funnet et stort middelalderanlegg som ingen har vist om. Heller ikke i Skandinavia skjer dette i særlig grad, forteller Skre.

Det overraskende funnet på Avaldsnes betyr at deler av norgeshistorien må skrives om.

– Historien skrives alltid om, men funnet av kongsgården vil gå inn i mange deler av den norske historiefortellingen og spille en viktig rolle.

Avaldsnes

Slik ser kongsgården på Avaldsnes ut fra luften i dag.

Foto: Aerophoto Norge AS

Kongsgården på Avaldsnes var ukjent for norske historikere.

– Det er ingen skriftlige kilder som omtaler dette bygget direkte.

Som følger av funnet har Stortinget bevilget 10 millioner kroner til videre forskning på kongsgården.

– Det viser størrelsen av funnet, konkluderer riksantikvar Jørn Holme.

Den hittil ukjente kongsgården har spilt en sentral rolle i stridighetene mellom den norske kongen og Hansaforbundet i 1360-årene, en konflikt som bidro til å bringe Norge inn i det dansk-norske kongefellesskapet 1380–1814.

Avaldsnes

Nå har Stortinget bevilget 10 millioner kroner for å forske videre på funnet av kongsgården.

Foto: Jonny Engelsvoll

– Det er særlig to deler av norsk historie vi må se nøye på, etter funnet av kongsgården på Avaldsnes. Vi må oppjustere kongens ambisjoner for å bygge en statsadministrasjon. Han bygget mer enn vi trodde rundt 1300, forklarer prosjektleder Dagfinn Skre.

– Den andre delen er konflikten mellom kongen og Hansaforbundet. Tidligere har Bergen blitt trukket frem som sentrum for konflikten, men nå viser det seg at Avaldsnes var et sentralt sted for konflikten. Her ble det brent ned flere bygg og myrdet folk. Det skyldes at Hansaen hadde en viktig havn i Avaldsnes, legger han til.