- Vitne til en begravelse

SV-politiker Michael Evans frykter det aldri blir et Garborgsenter på Bryne.

Garborgsenteret på Bryne
Foto: Asplan Viak

Formannskapet sa tirsdag kveld nei til avtalen om å slå det planlagte nasjonale Garborgsenteret sammen med folkebiblioteket. Time mållag har ført en hard kamp mot å legge senteret i tilknytning til Forum Jæren og det nye folkebiblioteket. De mener det ikke er verdig for en så stor forfatter som Arne Garborg.

- Jeg tror vi var vitne til en begravelse. Det skal endelig avgjøres i kommunestyret, men jeg er ikke optimist i det hele tatt. Jeg tror vi kan skyte en hvit pil etter Garborgsenteret, sier SVs representant i Time kommunestyre, Michael Evans.

Garborg på vei ut

De fleste lokalpolitikerne i Time kommune mener et nasjonalt Garborgsenter skal stå på lik linje med Ibsenmuseet i Grimstad og Bjørnstjerne Bjørnsson sitt hjem på Aulestad. Michael Evans, tror Garborg er på vei ut av det norske samfunn, og mener dette må ta noe av skylden for politikernes valg.

- Garborg vil forsvinne ut av den norske bevistheten. Det er færre og færre personer under 30 år som har noe forhold til Garborg. Vi kunne vært med å demme opp for det ved å ha et Garborgsenter som blant annet lager skoleopplegg for den videregående skolen.

Det nye Garborgsenteret på Bryne

Tegning av det planlagte Forum Jæren hvor Garborgsenteret skal holde til sammen med folkebiblioteket.

Krfs representant Margit Hunemo, stemte mot at Garborgsenteret skulle lokalieseres i tilknytning til Forum Jæren. Hun mener Time Mållags kamp mot å legge senteret i tilknytning til Forum Jæren var avgjørende for det.

- Signalene vi har fått gjennom avisene er at hvis vi sier ja til en samlokalisering av Garborgsenteret og folkebiblioteket, så vil det være en midlertidig løsning. Dessuten var det mye usikkerhet rundt hvor mye vi måtte legge på bordet av penger fra kommunens side.

Tviler

Det er stor tvil blant politikerne i Time kommune. Hunemo er fortsatt i tvil om hun har gjort riktig valg.

- Det er kjempeviktig for Time å få et Garborgsenter. Jeg skulle ønsket at vi kunne stått sammen om dette. Jeg er lei meg for at drivkreftene og initiativtakerne har vært med på å få politikerne til å stemme imot Garborgsenteret.

- Hva skal til for at du snur?

- Initiativtakerne må endre kurs, og si at vi går for samlokaliseringen.

Mye kan endre seg

Den endelige avgjørelsen om lokaliseringen av et eventuelt Garborgsenter på Bryne vil bli tatt av kommunestyret den sjette november. Ordfører i Time, Arnfinn Vigrestad, tror på et positivt resultat da, selv om han i går stemte mot lokaliseringen i tilknyning til et nytt folkebibliotek.

- Det har utviklet seg negativt. De fleste er for, men er ikke villig til å skrive under på opsjonsavtalen slik den er nå. Men mye kan endre seg i løpet av 14 dager.

Flere nyheter fra Rogaland