- Klare til å slå til i februar

Første helgen i februar 2004 var et helt ranslag samlet i Stavanger - klare til å slå til mot Nokas. Men ranet ble avblåst i siste øyeblikk.

Det fortalte Thomas Oscar Ingebrigtsen i retten i dag.

Grunnen til operasjonen mandag 2. februar ble avblåst, var at aktiviteten i dekkleiligheten i Nedre Dalgate var for stor natten i forveien.

Det hadde rett og slett vært så mye bråk fra leiligheten at ranerne fryktet at de hadde tiltrukket seg for mye oppmerksomhet. 

Ifølge Thomas Oscar Ingebrigtsen var altså 2. februar den dagen Nokas egentlig skulle blitt ranet.

Full planlegging i januar

I hele januar skal det ha vært hektisk planlegging i Nedre Dalgate og Ingebrigtsen knytter de fleste tiltalte til disse møtene. Han observerte både Kjell Alrich Schumann, Ridvan Halimi, Metkel Betew, Johnny og Thomas Thendrup, Erling Havnå og Lars-Erik Andersen en eller flere ganger i leiligheten i løpet av januar. Han åpner også for at Alf Henrik Christensen var innom. I denne perioden ble det også båret store mengder våpen og annet utstyr inn i leiligheten.

Ifølge Ingebrigtsen var David Toska og kameraten William Ellingsen de sentrale planleggerne. Allerede før jul hadde de forhørt seg om leie av en stor garasje, og Ingebrigtsen trodde da at de hadde planer om å stjele biler.

Fortalte om Nokas

Men tidlig i januar dukker det egentlige ransmålet opp, og Toska skal ha fortalt Ingebrigtsen om planene om å slå til mot Nokas.

- Alle skulle komme første søndagen i februar og være der natten før. Mandag morgen skulle de slå til mot Nokas, fortalte Ingebrigtsen.

Selv skulle han ikke være med, og ble overrasket da han ikke hørte noe om et ran på nyhetene denne mandagen. Senere på dagen får han forklaringen fra kameraten Dan Pettersen:

Ranslaget hadde inntatt Nedre Dalgate denne søndagen, men de våget altså ikke å slå til mandag morgen og reiser isteden hver til sitt.

Helgen etter blir William Ellingsen skutt og drept på en fest i Oslo.

Nye planer

Ingebrigtsen snakket med Toska noen få uker senere, og Toska fortalte da at han hadde forandret opplegget. Han skulle ha enda flere ranere med på laget og han skulle få nye biler og mer utstyr.

Denne gangen skulle de heller ikke samles i Nedre Dalgate kvelden før ranet, og etter ranet skulle bare noen av ranerne vende tilbake til denne dekkleiligheten.

I følge Thomas Oscar Ingebrigtsen var Dan Pettersen hele tiden med i Toskas ransplaner, og han fortalte at Pettersens rolle under ranet var å holde vakt i Nedre Dalgate og sørge for at de av ranerne som skulle søke dekning der etter ranet, kom seg ubemerket inn i huset.

Da Ingebrigtsen traff Dan Pettersen få timer etter ranet, skal en oppskaket Pettersen ha fortalt at han var i Nedre Dalgate og hjalp ranerne inn med utsyr og bagger med penger.