Hopp til innhold

- HV-reduksjon vil ramme sivilsamfunnet

32 av 35 områdesjefer i HV-08 i Rogaland og Agder fikk onsdag tilsendt oppsigelser. Antall soldater skal ned fra 6300 til 4239.

HV-08
Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– I realiteten er dette en full nedbygging. Det sivile samfunnet vil i liten grad kunne støtte seg på Forsvaret, enten det er fred, krise eller krig, hevder Jens Sverre Knutsen, distriktsrådsleder i HV-08.

De gjenværærende ressursene i HV-08 skal brukes til å sikre militære objekter i deler av HV-området. Sivile mål står ikke på lista.

Størst reduksjon i sør-vest

– På Haugalandet vil heller ikke militærobjekter være sikret. Dagens oppsigelser gjør at forsvarsevnen i regionen vår vil bli sterkt skadelidende, mener Knutsen.

Stortinget ble i fjor høst enige om å be regjeringen sikre at Heimevernet har 40.000 soldater inkludert områdestruktur og innsatsstyrker. I vår ble det klart at Agder og Rogaland lå an til å bli den landsdelen med størst reduksjonen av antall soldater.

Med dagens oppsigelser er dette en realitet.

- I strid med Stortings-vedtaket

Stortings-politikerne ble i fjor høst også enige om å gjøre en ny vurdering etter at regjeringen hadde innhentet en helhetlig faglig gjennomgang av Heimevernets behov for bemanning, trening og utstyr.

Jens Sverre Knutsen mener dagens oppsigelser bryter med det politiske vedtaket.

- Når flere enn 2000 soldater forsvinner i Agder og Rogaland oppfatter jeg dette som en klar endring av områdestrukturen, hevder Knutsen.