- Dere må være sikre

Lagmann Daniel Lunde minnet juryen på de strenge kravene som må oppfylles for at noen skal bli dømt i en straffesak:

- Man må være sikker.

Daniel Lunde
Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

Dommer Daniel Lunde er nå i gang med sin rettsbelæring i Nokas-ankesaken.

Han startet belæringen med å lese opp de konkrete spørsmålene som juryen skal ta stilling til for hver av de 13 tiltalte. 

 

 

I hovedsak handler det om de tiltalte har gjort seg skyldig i grovt ran, om de skal stilles til ansvar for at en politimann ble drept under ranet, og om ranet var ledd i virksomheten til en organisert, kriminell gruppe.

Så understreket lagmannen de strenge kravene som stilles til at en tiltalt blir kjent skyldig i en straffesak som dette:

- I sivile saker er det snakk om hva som er mest sannsynlig. Men i strafferetten er det betydelig strengere krav. Kravet er: Man skal være sikker, sa Lunde.

 - Man må sikker ut over rimelig tvil. Hvis man ikke er sikker, da kan man heller ikke dømme noen til straff. Dere skal hindre  at uskyldige blir dømt til straff, sa Lunde til juryen, og siterte en kejnt spissformulering fra norsk rettslære:

- Det er bedre at ti skyldige går fri enn at én uskyldig blir dømt, understreket lagmann Daniel Lunde.

Lunde minnet også juryen på at det er aktoratet som skal bevise at de tiltalte er skyldige - og ikke omvendt:

- Det er aktoratet som står for bevisbyrden. Den tiltalte trenger ikke bevise sin uskyld, sa Lunde.

Han advarte også juryen mot påvirkning utenfra. 

- Det er de bevis som har kommet fram her inne i rettssalen og under befaringen som må telle. Det er viktig. Det må dere være bevisste på, særlig i en sak som dette med så stor mediadekning, sa Lunde.

Lagmannen minnet også juryen på at en vitneforklaring eller forklaringen til en tiltalt kan avvises som lite troverdig, men at de ikke kan se bort fra tekniske bevis som DNA-spor.

- Men det er viktig å sette DNA-treffene inn i en bevismessig sammenheng, og ikke trekke den slutning at fordi det foreligger et DNA-treff, er det slik at en person er skyldig, sa Lunde.

- Bevisvurderingen er det dere som råder over.  Det spiller ingen rolle hva jeg eller andre har sagt. Dere skal gjøre en helhetsvurdering av bevisene. Ingen bevis har en spesiell vekt i forhold til andre, fortsatte Lunde.

Han understreket også at lagjuryen skal se bort fra dommen i tingretten.

- Det at det foreligger dom fra tingretten, har i vår sammenheng ingen bevisverdi.