Skal lære barn om psykisk helse

NRK Supers årlige temadager skal 12. til 14. november ta for seg barns psykiske helse.

Illutrasjon av film om følelser
Foto: NRK

– Barn lærer mye om hvordan ta vare på kroppen og den fysiske helsen, men hva vet de egentlig om sin psykiske helse? Siden flere og flere barn oppgir at de sliter psykisk, vil NRK Super i år ha fokus på barns psykiske helse, sier prosjektleder Beate Rendahl.

Det er fjerde gangen NRK Super arrangerer temadager. I fjor handlet dagene om seksuelle overgrep, og tidligere har satsingen tatt for seg skilsmisse og rus.

Filmer og nettsaker

Til temadagene blir det blant annet laget to små dramaserier. Den ene er basert på sanne historier fra unge voksne som slet psykisk med blant annet depresjon og angst som barn. Den andre serien er skrevet av Erlend Loe og skal lære barna om følelser.

Filmene blir vist på NRK Super og vil ligge på nrksuper.no. Det blir produsert innhold til temadagene av flere redaksjoner i Super, slik at tematikken blir godt synlig på TV, radio, i nettspilleren, i sosiale medier og i NRK Supers app «Svar-o-meter».

Ønsker skolene med

Informasjon om temadagene er sendt ut til landets skoler gjennom NRK Skole.

– Vi ønsker å lære barna å identifisere og forstå følelsene sine og hvilke behov følelsene er uttrykk for. De må lære at det er greit å vise følelser, og at de må be om hjelp når de sliter, sier Rendahl.

– Siden barns psykiske helse også er de voksnes ansvar, håper vi at lærere, barnehageansatte, helsesykepleiere, foreldre og andre voksne setter fokus på psykisk helse disse dagene.

Illutrasjon av film om følelser
Foto: NRK
  • Se nrksuper.no for mer fra og med søndag 11. november.

Samarbeid med Røde Kors

NRK Super har inngått et samarbeid med Røde Kors om deler av temadagene. Basert på filmene om følelser har Røde Kors utviklet et undervisningsopplegg tilpasset 5. til 7. trinn, som sendes ut til alle landets skoler.

– Røde Kors blir kontaktet av stadig flere barn og unge om utfordringer knyttet til følelser og psykisk helse, og psykiske plager øker blant barn og unge. Samarbeidet med NRK Super vil inspirere barn til å ta opp følelser og vanskelige tanker og gi foreldre kunnskap for å snakke om følelser og psykisk helse med barna, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland.

Dersom barn trenger trygge voksne å snakke med, kan de ta kontakt med Røde Kors sitt samtaletilbud «Kors på halsen». Her kan de snakke om hva de vil, helt anonymt og gratis. Chat på korspåhalsen.no eller ring 800 333 21.