Hopp til innhold
Info fra NRK

NRK deler læringspunkter fra den interne evalueringen av «Ingen elsker Bamsegutt»

I desember 2023 bestilte kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen en intern evaluering av hva som skjedde under planlegging, produksjon og publisering av serien «Ingen elsker Bamsegutt». I dag presenterer hun de viktigste læringspunktene på fagkonferansen Skup.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

Foto: Robert Rønning / NRK

– Intensjonen med «Ingen elsker Bamsegutt» var god, men i arbeidet med serien gjorde vi dessverre alvorlige feil med vidtrekkende konsekvenser. Det er svært viktig at publikum kan ha tillit til NRKs journalistikk og til redaktørvurderingene våre. Dette er mitt og toppledelsens ansvar, sier kringkastingssjef, Vibeke Fürst Haugen.

Serien «Ingen elsker Bamsegutt» ønsket å rette oppmerksomhet mot hvordan enkeltindivider med få ressurser og nettverk blir møtt av samfunnets hjelpeapparat. 21. november, en uke etter publisering, besluttet kringkastingssjefen at serien skulle trekkes. Årsaken til avpublisering var at serien utelot sentrale opplysninger om en overgrepsdom mot «Bamsegutt» fra 1991, og dermed ga publikum et ufullstendig bilde av historien. Kringkastingssjefen beklaget til familien som medvirket, de fornærmede i saken fra 1991 og til publikum. Det er sjelden NRK avpubliserer innhold. I etterkant har det derfor vært behov for å gå gjennom rutiner og prosedyrer.

– Å være et redaktørstyrt mediehus gir oss både makt og ansvar. Gjennom vår journalistikk setter vi hver dag søkelys på avgjørelser og beslutninger som tas av andre. Vi må selv tåle det samme når vi trår feil, sier Furst Haugen.

Evalueringen bygger på dybdeintervjuer med 58 medarbeidere, fra ulike steder i NRK, samt relevante dokumenter i saken. «Ingen elsker Bamsegutt» ble produsert av Region Midt i Distriktsdivisjonen. Denne uken ble evalueringen gjennomgått med redaksjonen og for samtlige av redaktører i NRK. Det har vært viktig for kringkastingssjefen og toppledelsen at evalueringen skal gi læring til redaksjonelle miljøer i hele NRK.

– Evalueringen har avdekket et forbedringspotensial når det gjelder redaktørbeslutninger og arbeidet med presseetikk i NRK. Dette tar vi på alvor og vil ha med oss i det videre arbeidet, sier Eivind Undrum Jacobsen, regionredaktør i region Midt.

– Det er gjort en grundig jobb med evalueringen. Nå er det viktig at vi og resten av NRK drar nytte av læringspunktene og gjør en god jobb med oppfølging av tiltakene, sier direktør i Distriktsdivisjonen, Marius Lillelien

Arbeidet med læringspunkter og tiltak fortsetter de kommende ukene.

– NRK leverer hver dag glimrende journalistikk, ledet av svært kompetente redaktører. Vi skal nå bruke denne saken til å utvikle både journalistikken vår og NRK som organisasjon videre. Det er også avgjørende for at vi fortsatt skal ha mot til å gå inn i krevende og komplekse tema med kritisk journalistikk, sier Vibeke Fürst Haugen.

Læringspunkter

Blant de viktigste læringspunktene trekkes følgende frem som de viktigste:

  • Det hviler et systemansvar på kringkastingssjefen og NRKs øverste ledelse for tilstrekkelig opplæring om ansvar og beslutninger i redaktørlinja.
  • Arbeidet med serien «Ingen elsker Bamsegutt» var preget av svært mange presseetiske dilemmaer. I arbeidet med serien ble ikke redaktørlinja i tilstrekkelig grad brukt. De inngående vurderingene stoppet på for lavt nivå. Dilemmaene burde vært løftet tidlig og tydelig i redaktørlinja i Distriktsdivisjonen. Evalueringen har også avdekket uklarhet om etikkredaktørens mandat og myndighet.
  • Redaksjonen som skapte serien gjorde mange vurderinger underveis. Flere avgjørelser ble ikke i tilstrekkelig grad kvalitetssikret og risikovurdert. Dette er et redaktøransvar. Feilvurderingen om å utelate overgrepsdommen ga mange følgefeil og fikk flere alvorlige konsekvenser.
  • Redaksjonen var for smalt sammensatt og burde i større grad søkt råd utenfor seg selv. NRK har flere redaksjoner og spesialister som har erfaring med presseetisk krevende saker, samt redaksjoner med viktig lokalkunnskap. Disse burde i større grad ha vært konsultert og involvert.
  • Flere i NRK uttrykte bekymring før publisering. Dette burde ha medført at det ble tatt en lengre pause i produksjonen. Man burde brukt mer tid og løftet fram alternative løsningsforslag før ny publiseringsbeslutning ble tatt.
  • Evalueringen avdekket svakheter i NRKs rutiner og struktur for håndtering av redaksjonelle kriser.

Tiltak

På bakgrunn av evalueringen kommer kringkastingssjefen med følgende anbefalinger til NRKs toppledergruppe:

  • NRK skal styrke redaktørkompetansen og redaktøransvaret. NRK skal ha et eget redaktørprogram om rolle, ansvar, redaktørlinje og kommunikasjon. Det er også behov for å øke bevisstheten om hva det innebærer å løfte en sak i redaktørlinjen, både hos dem som skal løfte og hos dem som tar imot.
  • NRK skal styrke arbeidet med presseetikk. Etikkredaktørens rolle skal defineres tydeligere. NRK skal ha flere etikkrådgivere og arbeide for å øke etikkforståelsen i hele virksomheten. Presseetiske og journalistiske vurderinger skal få større plass i møter på alle nivåer i NRK.
  • NRK skal styrke sikkerhetsnettet rundt produksjoner med krevende problemstillinger. Innhold med spesielt krevende utfordringer skal følge egne løp - «rød løype».
  • NRK skal styrke strukturene for håndtering av redaksjonelle kriser.

Det viktige arbeidet med å dele innsikt fra evalueringen starter nå i NRK. Det vil bli avholdt egne møter i de ulike divisjonene. Her vil læringspunktene og nødvendige tiltak bli diskutert.