Quiz

Quiz: Juss, pengar og komikk

Dei siste gjestene i Quizkampen på NRK P2 har vore ekspertar på kvar sine tema; økonomi, juss og komikk. Her eit utval av spørsmåla frå sendingane.

Lars Berrum og Christoffer Schjeldrup

Irritasjon eller jubel? Stand up-komikarane Lars Berrum og Christoffer Schjeldrup har vore gjester i Quizkampen.

Foto: Jonas Meek / Rubicon

1/10 Bak lås og slå

Kor mange personar sit i fengsel i Noreg?

2/10 Norske forbod

Regjeringa Nordli forbyr noko i 1978. Ei viktig grunngjeving var skadestatistikken/helsemessige konsekvensar. Kva var det dei la ned forbod mot?

3/10 Høgsterett

Kor mange dommarar er det i Høgsterett, inkludert justitiarius?

4/10 Tollgrenser

For kor mykje kan du handle med deg frå utlandet, utan å tolle inn?

5/10 Gamal moro

Den siste episoden av denne TV-serien vart sendt 14. mai 1998 i USA. Kva serie er det snakk om?

6/10 Stand up

Kva norsk stand-up komikar har hatt showet “Evolusjon”?

7/10 1700-talet

Kven skreiv den satiriske karakterkomedien, Erasmus Montanus?

8/10 Økonomisk teori

Kva heiter filosofen som er rekna som samfunnsøkonomiens far?

9/10 Lån og renter

Dersom du betaler ned på eit lån med renter og tek med gebyr og provisjonar i utrekninga, kva kallar du renta då?

10/10 Idrett og business

Kva idrettsklubb var den rikaste/mest verdifulle i verda (i 2017)?

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.


Du kan høyre Quizkampen på NRK P2 på laurdager kl.15.05 eller når du vil på NRK Radio.