Hopp til innhold
Info fra NRK

Han blir ny direktør for NRK Sápmi

Johan Ailo Kalstad blir øverste leder for den samiske divisjonen i NRK.

Portrett av Johan Ailo Kalstad

Johan Ailo Kalstad (42) fra Kautokeino er ansatt som ny direktør for NRK Sápmi.

Foto: Árvu/Marie Louise Somby

Johan Ailo Kalstad (42) fra Kautokeino er ansatt som ny direktør for NRK Sápmi og går dermed også inn i NRKs toppledergruppe. Han kommer fra jobben som direktør ved Sámi allaskuvla - Samisk høgskole, en stilling han har hatt siden 2017.

– Jeg gleder meg veldig til å begynne i stillingen, og til å jobbe sammen og bli kjent med alle de dyktige medarbeiderne i NRK Sápmi og hele NRK. Denne jobben ser jeg på som en veldig meningsfull utfordring og jeg er spent på alt vi kan få til sammen, sier Kalstad.

– Hele NRK med NRK Sápmi i spissen har et svært viktig samfunnsoppdrag knyttet til bevaringen så vel som utviklingen av de samiske språkene og samisk kultur og samfunnsliv. Jeg ser virkelig frem til å bidra slik at dette oppdraget oppfylles på en god måte og til å utvikle NRK Sápmi videre, sier han.

Kalstad har tidligere jobbet for Geelmuyden Kiese, Statkraft og NRK Sápmi. De senere årene har han også hatt flere styreverv, blant annet i den samiske avisen Ávvir, RiddoDuottarMuseat og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Han er utdannet journalist fra Sámi allaskuvla og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Forventningsfull kringkastingssjef

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er glad for at Johan Ailo Kalstad takket ja til jobben.

– Jeg er overbevist om at han kan videreutvikle organisasjonen og løfte NRKs samiske oppdrag videre. Også det samiske innholdet møter forventninger om høyere kvalitet og er utsatt for konkurranse fra hele verden. Bare gjennom å lage innhold som engasjerer og brukes gjør vi en god jobb for samisk kultur og språk, sier Thor Gjermund Eriksen.

Han takker den avtroppende direktøren for innsatsen.

– Jeg vil takke Mona Solbakk for en fremragende jobb gjennom seks år. Hun har hevet ambisjonene for det samiske innholdet på imponerende vis. Under Monas ledelse har samisk språk og kultur blitt mer synlig på den store norske arenaen, samtidig som innholdet rettet mot den samiske befolkningen er fornyet. Det er lagt et tydelig strategisk grunnlag for videre utvikling, sier kringkastingssjefen.

Son šaddá NRK Sámi ođđa direktevra

Johan Ailo Kalstad šaddá NRK sámi divišuvnna bajimus jođiheaddjin.

Guovdageaidnulaš Johan Ailo Kalstad (42) lea virgáduvvon NRK Sámi ođđa direktevran ja váldá oasi NRK bajimus jođiheaddjijoavkkus. Son boahtá virggis Sámi allaskuvla direktevran, gos lea bargan 2017 rájes.

– Mun illudan sakka álgit virgái, ja ovttasbargat ja oahpásnuvvat buot NRK Sámi ja olles NRK ollu čeahpes mielbargiiguin. Anan dán barggu hui mávssolažžan ja šaddá hirbmat somá oaidnit maid sáhttit ovttas nagodit olahit, Kalstad cealká.

– Olles NRK:as ja earenoamážit NRK Sámis lea hui dehálaš servodatdoaibma čadnon sámegielaid ja sámi kultuvrra ja servodateallima seailluheapmái ja ovdánahttimii. Mun duođai háliidan leat fárus dán deavdime buori vuogi mielde ja NRK Sámi ovdánahttit ain viidáseappot, son lohka.

Kalstad lea ovdal bargan Geelmuyden Kiese, Statkraft ja NRK Sámi ovddas. Maŋemus jagiid sus leat maid leamaš olu stivradoaimmat, earret eará Ávviris, RiddoDuottarMuseain ja Davvi-Norgga universitehtabuohcceviesus. Son lea journalistaoahpu váldán Sámi allaskuvllas ja siviilaekonomiijaoahpu ges Norgga gávpeallaskuvllas.

Sáddehathoavddas vuordámušat

Sáddehathoavda Thor Gjermund Eriksen lea ilus go Johan Ailo Kalstad lea váldán vuosttá virggi.

– Mun duođai jáhkán ahte son sáhttá viidáseappot ovdánahttit organisašuvnna ja NRK sámi doaimma loktet ain dobbelii. Maiddái sámi sisdoalu hárrái vurdojuvvo ahte galgá leat alit kvalitehta ja dat gilvala olles máilmmiin. Dušše fal go buvttadit sisdoalu mii beroštahttá ja mii geavahuvvo de bargat mii buori barggu sámi kultuvrra ja giela ovddas, Thor Gjermund Eriksen lohka.

Son giitá heaiti direktevrra.

– Mun háliidan giitit Mona Solbakk go lea dahkan hirbmat buori barggu guđa jagis. Son lea lokten ambišuvnnaid sámi sisdoalu máilmmi buori vuogi mielde. Mona jođiheami bokte lea sámi giella ja kultuvra šaddán eambbo mihtilmassan stuora Norgga lávddi nalde, seammás go sisdoallu sámi álbmogii lea ođasmáhttojuvvon. Lea biddjon čielga strategalaš vuođđu viidáset ovdánahttimii, sáddehathoavda lohka.