NRK Meny
Normal

Vil busse barnehagebarn

Bydel Frogner vil frakte barnehagebarn i buss til midlertidige lokaler på Grorud og Stovner.

Barnehage, illustrasjonsbilde
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

I dag står mellom 350-400 barn i bydelen på venteliste, og bydelen jobber nå med midlertidige løsninger for å lette barnehagekøen.

Denne uken sendte bydelen brev til alle foreldre som har barn på venteliste, med spørsmål om det kunne være aktuelt å takke ja til en plass som innebærer transport med buss.

Responsen på forespørselen har vært blandet.

- Det er faktisk en del som synes dette er bra. Andre har sagt at de ikke er interessert, og det er også en del som har sagt at de ikke ønsker å være på denne ønskelisten lenger fordi de har fått barnehagetilbud et annet sted, forteller leder i bydelsutvalget Bjarne Ødegård.

Positiv til forslaget

11 måneder gamle Herman er et av barna som står på venteliste, og som nå kan få barnehageplass på andre siden av byen. Pappa Jørgen Aulie Olsen har ikke mottatt brevet fra bydelen ennå, men han stiller seg positiv til forslaget om en bussordning.

- Alternativet er at vi må få plass hos en dagmamma eller at vi må ta oss fri. Hvis han blir hentet med en buss som er arrangert av barnehagen og alt blir tatt hånd om på disse bussene, synes jeg ikke det er så gærent, sier han.

Hvis mange av foreldrene som nå har fått brev fra bydelen synes forslaget er godt, vil lokalene på Stovner og i Groruddalen kunne bli tatt i bruk i løpet av kort tid.

- Vi regner med at det skal kunne skje veldig raskt innen inneværende kvartal. Vi snakker om et sted mellom 140 og 200 plasser, slik at vi vil avhjelpe den midlertidige listen over de som venter på plass, sier Ødegård.

Nye barnehager

I bydel Frogner skal det bygges tre nye barnehager. Når disse barnehagene er ferdige, vil det gi cirka 340 nye plasser. Før disse står klare til å tas i bruk, vurderer altså bydelen alternative løsninger. Et av forslagene er å frakte barna i buss til ledige barnehagelokaler.

- Vi legger da opp til en bussordning slik at vi ved et par forskjellige tidspunkt om morgenen og om kvelden etter arbeidstid vil kjøre barna til disse nye barnehagene og tilbake til bydelen hvor foreldrene vil kunne hente dem igjen, sier Ødegård.

- Vi ser noen sikkerhetsmessige problemer her, ikke minst for de aller minste barna, og bydelsutvalget har en del motforestillinger. Men på den annen side vil vi gjerne høre hva foreldrene ønsker og om dette er et forslag vi skal jobbe videre med og få etablert, og det er noe vi kan gjøre veldig raskt, sier Ødegård.