Var sjåføren bevisst da Charlotte (26) ble kjørt ned?

I september 2014 ble Charlotte Bøhler Wilhelmsen påkjørt da hun var på trilletur i Oslo. Besvimte eller sovnet sjåføren som kjørte ned henne? Det er det springende punktet når ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett onsdag.

Dødsulykke Griffenfeldtsgate

ULYKKESSTEDET: Charlotte Bøhler Wilhelmsen (26) ble påkjørt mens hun gikk på fortauet. Hun døde av hodeskadene. Datteren overlevde.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Aktoratet mener de kan bevise at den kvinnelige sjåføren fra Romerike ikke besvimte eller fikk et illebefinnende da hun kjørte på småbarnsmoren Charlotte Bøhler Wilhelmsen (26).

9. september 2014 var Wilhelmsen ute og trillet datteren Alva som nå har blitt fire år gammel. Dette ble deres siste tur sammen. Mens Alva fikk kraftig hjernerystelse, våknet aldri moren igjen. 26-åringen døde av hodeskadene hun fikk da bilen traff henne.

Sjåføren som forårsaket ulykken var på vei til jobb.

Politiadvokat Bente Vengstad

AKTOR: Politiadvokat Bente Vengstad mener aktoratet har en god sak.

Foto: Nina Didriksen / NRK

– Påtalemyndigheten mener tiltalte enten sovnet eller på annen måte var uoppmerksom, sier politiadvokat Bente Vengstad til NRK.

– Hvordan skal dere bevise det?

– I ankesaken må vi, på samme måte som i tingretten, gå grundig gjennom de medisinske vurderingene i saken, sier Vengstad, som legger til at de har hentet inn en ny sakkyndig for å belyse saken.

Frifunnet

Aktors bevisførsel overbeviste ikke tingrettsdommerne. Da saken ble behandlet i Oslo tingrett, konkluderte retten med at sjåføren kan ha besvimt eller fått et illebefinnende, og at bevissthetstap var årsaken til at hun kjørte bilen opp på fortauet der Wilhelmsen gikk.

Dermed kunne tiltalte heller ikke klandres for ulykken, og ble frifunnet.

Forsvarer Marijana Lozic

FORSVARER: Sjåførens forsvarer Marijana Lozic går for frifinnelse også i lagmannsretten.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Vi går selvsagt for frifinnelse igjen. Hun sier hun har fått et illebefinnende og kan ikke beskrive det noe ytterligere. Jeg mener tingretten vurderte den informasjonen de fikk riktig. Vi får se hva lagmannsretten mener, sier forsvarer Marijana Lozic til NRK.

Fikk refs av dommeren

Med unntak av den nye sakkyndige, som er en hjertespesialist, er det få nye momenter i saken, til tross for at dommeren sist mente aktoratet var dårlig forberedt.

– Man må ta det dommeren sier til etterretning. Vi var ikke av den oppfatning, men har likevel valgt å innhente en ny sakkyndig, sier Vengstad.

Hun vil ikke utdype hva den nye sakkyndige vil bidra med i saken, men sier de ulike sakkyndige har undersøkt muligheten for at kvinnen fikk en kortvarig og plutselig inntruffen besvimelse eller et illebefinnende som raskt gikk over.

Mener dommen skaper presedens

Bistandsadvokaten til de etterlatte, Christian Lundin, sier familien reagerte på behandlingen i tingretten, og ser frem til en avklaring i lagmannsretten. Han mener dommen blir viktig, ikke bare for de involverte, men også prinsipielt.

Christian Lundin

BISTANDSADVOKAT: Christian Lundin representerer de etterlatte.

Foto: NRK / NRK

– Det handler om spørsmålet om man etter en ulykke kan hevde å ha besvimt uten noe som helst forvarsel, eller fått et illebefinnende uten noe som helst forvarsel. Sånn sett er denne saken prinsipiell.

Tre dager er satt av til ankebehandlingen.