NRK Meny
Normal

Undersøker rasismepåstander

Ullevål sykehus må svare for påstander om etnisk diskriminering etter at mannen som bleslått ned i Sofienbergparken i Oslo mandag ble forlatt av ambulansefolkene.

Sofienbergparken
Foto: Caroline Drefvelin

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås sendte onsdag et brev til Ullevål universitetssykehus, der hun ber om en forklaring på hva som skjedde da personellet nektet å ta med den mørkhudede mannen som ble slått ned i Sofienbergparken i Oslo mandag.

Spørsmål om tillit

Ombudet krever også en redegjørelse for hvilke rutiner som gjelder ved slike akutte utrykninger.

- Vi vil undersøke om det er slik at vanlig praksis og rutiner er fulgt, eller om det stemmer at det har forekommet etnisk diskriminering i dette tilfellet, sier Gangås til NTB.

Hun mener det er viktig å få bekreftet eller avkreftet om det 37 år gamle voldsofferet ble utsatt for diskriminering på grunn av hudfarge.

- Dette gjelder mer enn denne enkeltsaken, men også folks tillit til at det offentlige tilbyr like tjenester og skikkelig behandling til alle. Om redegjørelsen bekrefter at det ikke har vært diskriminering, er det også viktig å få fram, sier Gangås.

Kjempeoppgave

Hun forteller at hennes etat får relativt mange henvendelser fra folk som mener de er diskriminert på grunn av etnisitet, og at disse holdningene ikke lar seg bekjempe lett.

- Jeg tror vi har en kjempeoppgave når det gjelder holdningsskapende arbeid. Både langsiktig, for å endre folks holdninger, og kortsiktig, ved å reagere på folks atferd, sier Beate Gangås til NTB.

Polititjenestemennenes håndtering av situasjonen kan også bli et tema:

- Vi ser også på den siden av saken, men forhører oss med sykehuset nå først. Men vi er kjent med at det er satt spørsmålstegn ved politiets manglende inngripen, sier hun.

Ullevål sykehus har fått frist til 22. august med å svare på ombudets spørsmål.

Benekter rasisme

Ullevål universitetssykehus tar sterkt avstand fra anklager om rasistiske holdninger i ambulansesaken.

Det framgår i en pressemelding som ble delt ut i forbindelse med en pressekonferanse på sykehuset onsdag ettermiddag.

Men sykehuset innrømmer at mannen blant annet  - Ikke rasisme .

Prehospital divisjon har gjennomgått all skriftlig og muntligdokumentasjon i saken, og finner ingen tegn til rasisme verken i språkbruk eller handlemåte på skadestedet, i journalføring eller i kommunikasjon opp mot nødmeldingssentralen, 113, skriver sykehuset.

Ambulansepersonell og politi snakker med vitner etter overfall i Sofienbergparken i Oslo

Ambulansepersonellet nektet å ta med mannen, og kalte ham 'ditt svin'.

Foto: Caroline Drefvelin