Norway Cup: Dårlig vær ga færre skader

Norway Cup har i år hatt det laveste antallet skader på flere år. Grunnen er trolig mangelen på godværet i løp av uka.

Norway Cup

Norway Cup 2015 på Ekebergsletta ble en våt affære, noe som førte til hadde behov for å oppsøke helsetjenestene.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Etter Norway Cup-uka kan feltsykehuset rapportere om i underkant av 1000 skadetilfeller på feltsykehuset og på førstehjelpspostene.

Det er langt lavere enn det pleier å være, opplyser Norsk Folkehjelp i Oslo.

Skyldes regnværet

– Tidligere år har vi måttet takle smittsomme sykdommer, veps og hete. I år er det tvert imot mangel på godvær som påvirker skadestatistikken, sier leder i Norsk Folkehjelp Oslo, Geir Faarlund.

Han sier det har vært svært få hendelser av alvorlig karakter. Hovedvekten av skader har vært ordinære idrettsskader som skrubbsår og overtråkk.

Takker frivillige

På jobb på feltsykehuset

Norsk Folkehjelp har hatt ansvar for førstehjelpstjenestene under Norway Cup i 43 år.

Foto: Norsk folkehjelp

– Vi hadde tatt høyde for 1500 skadetilfeller, og denne utviklingen er gledelig. Vi vet aldri hva som kommer, og må til enhver tid være i beredskap, sier pressekontakt Erik Lerbæk.

I likhet med tidligere år var det også i år Norsk Folkehjelp som sto for driften av feltsykehuset og de ni førstehjelpspostene på Ekebergsletta.

– Vi ønsker å rette en stor takk til de 120 personene som stilte opp frivillig som førstehjelpere og ambulansepersonell i år, sier Lerbæk.