Lange køer på E6

  • Sørgående retning åpnet

    I sørgående retning er E6 nå åpen noe timer i ett felt gjennom Brynstunnelen etter at det dannet seg lange køer mens tunnelen var stengt. Bilister som kommer fra Ring 3 og E6 nordfra blir bedt om å holde seg på E6 og kjøre gjennom Brynstunnelen, og køene løser seg nå gradvis opp.

  • Lange køer på E6

    I Oslo er E6 Brynstunnelen stengt nordover i retning Gardermoen. Bilister som kommer sørfra inn mot Oslo blior bedt om å følge skilting fra Ryen gjennom Operatunnelen under Svartdalen.