Innvandrerkvinner kan miste norskopplæring

Byrådet i Oslo vil kutte tilbudet om private språkopplærere fordi kommunen har ledige plasser ved sin egen voksenopplæring. Men mange innvandrerkvinner synes ikke kommunens tilbud er godt nok.

Norskundervisning hos KIA

LÆRER SPRÅKET: I 43 år har Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) drevet språkopplæring for innvandrerkvinner. De fleste kvinnene kommer til Norge som flyktninger eller på familiegjenforening.

Foto: Andrea Melby / NRK

Det private norskopplæringstilbudet, i regi av Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), tilbyr barnehage til barn ned i tre måneder, fritidsaktiviteter og arbeidspraksisplasser.

Mayada

Mayada fra Egypt syns KIA har flinke lærere.

Foto: Andrea Melby / NRK

– KIA har veldig flinke lærere. De hjelper oss å skrive og snakke norsk. De hjelper oss med barnehager også, sier Mayada fra Egypt.

– Jeg synes det er veldig bra for meg fordi det er bare damer som jobber her, sier Sania fra Pakistan.

Mayada og Sania har gått på KIAs norskopplæring i ett år. Begge har barn i KIAs barnehage, som ligger i etasjen under undervisningslokalene. Mayadas sønn var bare tre måneder da han begynte.

– Hvis han trenger meg, så ringer barnehagen meg og da går jeg ned.

Sania Bibi og sønnen Haroon Ahammad Khan (2 år)

Sania Bibi og sønnen Haroon Ahammad Khan (2 år). Når mamma er på norskopplæring, er Haroon i barnehagen i underetasjen.

Foto: Andrea Melby / NRK

Mer enn bare norsk opplæring

Maria Greenberg Bergheim

Maria Greenberg Bergheim er seksjonsleder for skole- og integreringsbarnehage hos KIA.

Foto: Andrea Melbye / NRK

Uten nettverk eller tilknytning til landet kan det være vanskelig å bli integrert. Derfor tilbyr KIA mer enn bare norskundervisning, sier seksjonsleder for skole- og integreringsbarnehage Maria Greenberg Bergheim.

– Kvinnene hos oss er på skolen fra kl. 08:30 og går hjem i 17–18 tiden, da har de kanskje også deltatt på svømmetrening eller andre aktiviteter.

Når du kommer til Norge, har du krav på inntil fem års gratis norskopplæring fra du får oppholdstillatelse. Men mange av kvinnene mister viktige språkopplæringstimer fordi de får barn i denne perioden.

– Livet skjer. Flere av våre kvinner får både ett og to barn mens de er under norskopplæring. Det blir ikke noe forskjøvet frist. De er dårligere stilt enn mennene, sier Bergheim.

Får ikke fortsette

Avtalen med Oslo kommune går ut i sommer, det betyr sannsynligvis slutten på tilbudet. Byrådet vil ikke sette i gang en ny anbudsrunde for private leverandører av språkopplæring. Grunnen er at det er ledige plasser på kommunens voksenopplæring.

Men KIA mener voksenopplæringen ikke er bra nok for kvinnene. Blant annet fordi Utdanningsetaten har bestemt at kommunen ikke skal tilby rene kvinneklasser, og fordi barna ikke kan gå i barnehage før de er 10 måneder gamle. Det gjør at kvinnene mister flere måneder med undervisning.

Hallvard Hølleland

Byrådssekretær for oppvekst og kunnskap, Hallvard Hølleland er åpen også for at det kan etableres egne kvinneklasser.

Foto: Andrea Melby / NRK

Hallvard Hølleland, byrådssekretær for oppvekst og kunnskap er uenig i KIAs påstand. Han åpner også for at det kan etableres egne kvinneklasser.

– Oslo kommune har en veldig bra voksenopplæring selv. Og fordi vi er store så har vi mulighet til å lage mindre og større grupper, mulighet til å undervise på deltid og kveldstid, vi kan ha egne kvinneklasser. Den fleksibilitet vi har som kommune, utnytter vi.

Barna kan til og med fortsette i KIAs barnehage, mener Hølleland. Men det er umulig, mener Bergheim.

– Godkjenningen av barnehagen er på bakgrunn av voksenopplæringen. Så det vil kreve en helt ny godkjenning og det er helt sikkert at vi ikke blir godkjent for barn under ett år når mødrene ikke er i samme bygg.