NRK Meny
Normal

Innfører karakterer i sjuendeklasse

Flere barneskoler i Oslo innfører karakterer fra høsten, uten å søke Kunnskapsdepartementet om lov.

Torger Ødegaard, Byråd for kultur og utdanning i Oslo

Oslo kommune fikk avslag på prøveprosjektet med karakterer fra sjuendeklasse av. Nå omgår skolebyråd Torger Ødegaard reglene ved å opplyse muntlig karaktergiving.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Skolebyråd Torger Ødegaard (H) setter i gang forsøk med karakterer i basisfag på 7. trinn, skriver Aftenposten.

Fikk avslag for tre år siden

Ti barneskoler i Oslo søkte for tre år siden Utdanningsdirektoratet om å få starte et prøveprosjekt med karakterer i basisfag i barneskolens siste år, 7. klasse.

Utdanningsetaten i Oslo fikk avslag på søknaden, men nå omgår skolebyråden opplæringsloven.

Ødegaard innfører karakterer bakveien ved at læreren muntlig skal forklare elevene hvilken karakter de ville ha fått, samtidig som de får sine skriftlige vurderinger.

– Denne gangen søker jeg ikke om lov til å sette i gang, sier Ødegaard.

Utfordrer Halvorsen

– Jeg ønsker å utfordre kunnskapsministeren i sammenhengen mellom tydelig vurdering, motivasjon og overgangen til ungdomsskolen. Vi vet alle at frafall ikke begynner i videregående skole, men at skolene må arbeide med dette perspektivet allerede i barneskolen, sier han.

Statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) i Kunnskapsdepartementet synes det er «veldig spesielt» at Oslos skolebyråd bevisst forsøker å omgå opplæringsloven.

Om det er i strid med lovverket, vil hun ikke uten videre svare på.

Gråsone

– Skriftlige og formelle karakterer er helt klart i strid med opplæringsloven. Men en praksis med muntlige karakterer vil være i en gråsone. Vi må ha mer informasjon og vite mer om hvordan de tenker seg at dette skal utformes, sier Rugtvedt.

Hun peker på at det er fylkesmennene som har ansvar for å føre tilsyn med om skolene overholder opplæringsloven eller ikke, og sier dette kan bli en sak Fylkesmannen i Oslo og Akershus må se nærmere på.

– Løser ingen problemer

Ap-politiker, Abdullah Alsabeehg
Foto: Privat

Aps, Abdullah Alsabeehg, har ingen tro på at forsøket vil løse problemer i Oslo-skolen.

– Jeg stiller meg sterkt kritisk til at elever i 7. klasse skal få tallkarakterer. Karakterer i barneskolen vil føre til mer rangering og ikke til bedre kvalitet, sier Alsabeehg til NRK.

Han er Oslo Aps ungdomskandidat til høstens kommunevalg og tidligere nestleder i AUF i Oslo.

– Tidlig innsats, tettere samarbeid mellom skole og hjem, og flere og bedre lærere er virkemidler som på sikt vil redusere frafall, mener han.