NRK Meny
Normal

Full Ap-strid etter Nybakk-vraking

Partimedlemmer mener at vennegjeng i Oslo Arbeiderparti har kuppet stortingsnominasjonen med udemokratiske metoder.

Notat Oslo Arbeiderparti

Spesielt vrakingen av Marit Nybakk tas opp som et sentralt punkt i kritikken av valgkomiteen som kommer frem i et notat fra sentralkomiteen i Oslo Arbeiderparti.

Foto: Magnus Brattset Drabløs / NRK

I et notat NRK har fått tilgang til anklages deler av nominasjonskomitéen for å ha gjennomført et rent politisk kupp der det mest sentrale elementet er vrakingen av Marit Nybakk fra sikker plass på stortingsvalglista.

– Har vakt raseri

I notatet som er skrevet av medlemmer av representantskapet i Oslo Arbeiderparti heter det blant annet følgende:

«Det andre listeforslaget mangler legitimitet ved at nominasjonskomitéens flertall suverent overkjører den solide oppslutning det første utkast fikk i partilagene.»

«Det har vakt raseri i brede kretser i Oslo Arbeiderparti at partidemokratiet på denne måten settes til side til fordel for det som fremstår som et rent kupp fra en liten venneklikk i Oslo Indre Øst til fordel for seg selv og sine bekjente.»

Tilbakeholdt informasjon

I det endelige listeforslaget som ble sendt ut før helga er både stortingsveteran Marit Nybakk og stortingsrepresentant Truls Wickholm vraket. Marianne Marthinsen og Karin Yrvin er skjøvet oppover på lista. Det samme gjelder AUF-erne Prableen Kaur og Vegard Wennesland og flere relativt ukjente personer lenger ned på lista.

Noe av det som skapt sterkest reaksjoner er at flertallet i nominasjonskomitéen skal ha fått tilgang til informasjon fra partilagene som mindretallet ikke så snurten av før flertallet hadde laget et ferdig listeforslag.

Representant for mindretallet, Ove Brandt, beskriver dette i en protokollmerknad som NRK har fått tilgang til:

«Partidemokratiet har ikke blitt respektert, og lederen av nominasjonskomitéen har sammen med sekretæren brutt de spilleregler som skal gjelde for komitéen.»

Nominasjonskomitéens leder Beate Svenningsen sier at påstandene om at hun har holdt tilbake informasjon, er faktisk feil.

– Jeg mener at nominasjonskomitéen har gjennomført en god og grundig demokratisk prosess basert på innspill fra lagene i to runder. Vi har lagt fram en innstilling til representantskapet som er enstemmig så nær som på én plass.

At nominasjonskomitéen nå høster kritikk, mener hun handler om at noen ikke fikk viljen sin.

– Jeg registrert at noen forsøker å dra opp en diskusjon om prosess. Jeg tror dette handler om at man ikke har fått gjennomslag for sitt syn.

Sendt til Bøhler

NRK får tirsdag formiddag bekreftet at notatet som beskriver det angivelige kuppet fra det kilder i partiet kaller «Kaffe latte-gjengen», er sendt leder for Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler.

Det er også på vei et brev til Jan Bøhler og partisekretær Raymond Johansen i Arbeiderpartiet sentralt der kravet skal være at nominasjonskomitéens endelige forslag underkjennes og det opprinnelige listeforslaget legges til grunn.

Hvis det ikke skjer, frykter kilder i partiet at nominasjonsmøtet førstkommende tirsdag vil bli preget av en rekke opprivende kampvoteringer som vil være svært skadelig for partiet.