Anmeldt for lagring av atomavfall

Statens Strålevern har anmeldt Institutt for energiteknikk (IFE) for ulovlig lagring av flytende atomavfall ved deponiet i Himdalen i Aurskog-Høland fra 2013 til 2014. IFE erkjenner at rutinene og praksisen ikke har vært gode nok.