NRK Meny
Normal

Vil parkere tog i natur- og friluftsområde

Jernbaneverket vil etablere et stort parkeringsområde for tog i natur- og friluftsområde i Sarpsborg. Rådmannen er ikke fornøyd med forslaget.

Unni Skaar

Kartene til rådmann Unni Skaar viser at henstillingsplassene som Jernbaneverket ønsker, er landbruk- og friluftsområder. Hun mener derimot at Sarpsborg bør foreslå et helt nytt område til togparkering.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Jernbaneverket har kommet med forslag til plassering av et stort område for parkering av tog. I forbindelse med utbyggingen av dobbeltsporet må det etableres det som kalles hensettingsområder.

Jernbaneverket foreslår å bruke mellom 70 og 90 dekar på enten Klavestad eller Skauløkka.
Rådmann Unni Skaar liker ikke disse forslagene.

Deler av Hafslundskogen

– Skauløkka er en del av det vi kaller Hafslundskogen i Sarpsborg. Det er et flott friluftsområde. Det er skog med bra tilvekst og både landskapshensyn og landbrukshensyn taler mot å etablere et hensettingsområde på 71 dekar, sier hun.

Området ved Klavestad er også et landbruk, natur- og friluftsområde som heller ikke passer å ta, mener hun.

Jernbaneverket har utredet flere mulige plasseringer i Sarpsborg og Fredrikstad. I alle tilfeller vil store områder bli berørt, noen opp mot ett hundre dekar.

Vil ha plassen til Kampenes

Skaar mener Jernbaneverket heller bør vurdere to områder på Kampenes som parkeringsplass for tog.

– De bør gå videre med området på Kampenes som de kaller Kroken og så bør de også gå videre med det nye området som kommunen har satt opp som ligger like i nærheten. Det er bare noen hundre meter lenger fra jernbanelinjen, sier Skaar.

Hun mener det er lettere å gjøre dette til et hensettingsområde blant annet fordi det allerede er regulert til næringsformål.

Positiv til innspillene

Henstillingsplassene må være klare først til år 2030. Regional strategidirektør i Jernbaneverket, Sjur Helseth, tar godt imot forslaget fra rådmannen.

– Jeg forstår det slik at det er to steder de mener er lite egnet og så kommer de med et nytt alternativ og det er nettopp derfor vi har det på høring ute i kommunene for å høre deres synspunkter. Forslagene fra kommunen er vi selvfølgelig mottagelig for, sier Helseth.

Politikerne i Sarpsborg behandler saken torsdag og deretter går innstillingene fra henholdsvis Fredrikstad og Sarpsborg videre til fylkeskommunen som skal komme med en samlet uttalelse til Jernbaneverket.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Stor sprik i avfallsgebyr

    Rømskog kommune hadde det dyreste årsgebyret for avfallstjenester av alle kommunene i Østfold i 2017/2018, viser KOSTRA-tallene. Totalt var årsavgiften på 3 204 kroner. Sarpsborg kommune hadde de laveste gebyrene, på 1 552 kroner.

    Tipping av avfall
    Foto: Østfold Energi
  • Må betale erstatning etter ulykke

    En 22 år gammel mann må betale over 800 000 kroner i erstatninger etter en trafikkulykke på Osloveien i Moss for to år siden. Moss tingrett mener mannen kjørte svært fort og hadde for mange passasjerer i bilen. Bilen tok fyr og ble totalskadd etter ulykken, den domfelte og en passasjer ble skadet. Han må også utføre 60 timer samfunnstraff.