NRK Meny
Normal

Var det avtalt å tømme søppel her eller ikke?

Miljødirektoratet undersøker om deres vedtak om hvem som har ansvaret for avfallet på Jarle Støvers tomt i Rakkestad kan være feil.

Bodalsåsen i dag

Under overflaten på Jarle Støvers eiendom Bodalsåsen ligger fremdeles anslagsvis 26.000 kubikkmeter avfall. Nå vil Støver ha avklart om det ble dumpet der etter en godkjent avtale eller ikke. Grunneieren mener kommunen og Miljødirektoratet har hver sin versjon.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Støver mener grunnlaget for fylkesmannens og Miljødirektoratets vedtak står i konflikt med det Rakkestad kommune har sagt om hvem som har det formelle ansvaret for deponeringen av avfallet på Bodalsåsen fra sent på 60-tallet og utover.

Kommunen har gjentatte ganger sagt at det aldri ble godkjent noen deponering av avfall på Bodalsåsen, og at de derfor ikke hadde noe ansvar for avfallet. Men Miljødirektoratet har lagt til grunn at kommunen hadde en avtale om å levere avfall til et godkjent mottak, og er uten ansvar av den grunn.

Avfall sitater Støver

Ved flere anledninger, her ved to eksempler, avviser Rakkestad kommune at de inngikk avtaler om avfallsdeponering på Bodalsåsen. Så hvorfor legger Miljødirektoratet til grunn at gyldige avtaler mellom kommunen og daværende grunneier ble inngått?

Foto: Foto/montasje: Rune Fredriksen / NRK

I begge tilfeller faller altså ansvaret for avfallet, og en eventuell opprydding, på Jarle Støver.

Så fantes det avtaler eller ikke?

– Dette må vi ha en forklaring på, sier Jarle Støver.

– Vi har spurt kommunen fra dag én, og de har hele tiden avvist at de har inngått en avtale om at det skal fylles på eiendommen.

– Miljødirektoratet har lagt til grunn at så sant kommunen har levert på et godkjent deponi og betalt for det, så står ikke de ansvarlig. Da må Miljødirektoratet redegjøre og dokumentere hvor det godkjente deponiet er, hvor avtalen med grunneier ligger, og hvilke eventuelle avtaler som er gjort med renovatør og med instrukser om hvordan dette skal gjøres.

– Hvis ikke står vi rettsløse.

Miljødirektoratet skal undersøke

Jarle Støver høsten 2015

Jarle Støver ber om en avklaring på om Rakkestad kommune hadde avtaler om avfallsdeponering på tomta han kjøpte eller ikke. Slik det ser ut for ham, har Rakkestad kommune og direktoratet handlet ut fra hvert sitt alternativ.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Jeg skjønner at dette fremstår som merkelig for Støver, sier spesialrådgiver Thomas Hartnik i Miljødirektoratet.

Hartnik har bedt Støver sende inn den dokumentasjonen han har samlet inn. Dokumenter som blant annet skal gjennomgås av jurister hos direktoratet.

– Den infoen vi har i dag, er at den som har mottatt avtalen hadde en godkjennelse fra kommunen, sier Hartnik. Hvis det kommer opp informasjon nå i etterkant som tilsier at det som er lagt til grunn for vår vurdering ikke stemmer, så må vi behandle saken igjen.

Men Hartnik ber Støver ha tålmodighet med at det vil ta tid å avklare dette.

– Vi kan ikke eventuelt omgjøre noe vedtak før jul, sier Hartnik.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kanonstart av Skillhammer

    Halden har reist seg etter en dårlig start og leder 8-7 over Haslum i NM-kvartfinalen. Victor Skillhammer har scoret fem av Haldens mål.

  • Alle beboerne kom seg ut

    Politiet skriver på Twitter at alle menneskene som bor i huset har kommet seg ut. Noen av dem har fått i seg røyk og får hjelp av helsepersonell.