NRK Meny

Unibuss-anken starter den 24.

To østfoldinger og fire menn fra Oslo og Follo skal i lagmannsretten den 24. oktober. Retten skal behandle ankesaken etter at de seks ble dømt for millionbestikkelser i busselskapet Unibuss. Fem av de tiltalte anket straffeutmålingen. For den sjette er det påtalemakten som har anket, og mener straffen var for mild.

Unibuss-saken starter i Oslo Tingrett.
Foto: Emilie Hellberg Saksæther / NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Skole dømt for ulovlig hogst

    Borgarting lagmannsrett har dømt Tomb jordbruksskole i Råde til å betale en foretaksstraff på 50 000 kroner for ulovlig hogst langs en sjøørretbekk. Stikk i strid med pålegg fra fylkesmannen felte skolen mellom 50 og 60 trær slik at kantsonene langs Møllebekken ble borte. Den klare neglisjeringen av fylkesmannens vilkår er kritikkverdig, mener lagmannsretten.

  • Plast i blåskjell

    Det er funnet mikroplast i hele fire av fem blåskjell som er undersøkt langs norskekysten, melder VG. Verst er det i Østfold og Finnmark. Her har skjellene størst konsentrasjon av plast. Undersøkelsen er gjort av Norsk institutt for vannforskning, og forskerne er usikre på hvordan plasten påvirker skjell og mennesker.