Trakk seg med umiddelbar virkning

Styreleder i Movar IKS Paul - Erik Krogsvold har gått av, etter feilslåtte investeringer i Mosseporten Miljøenergi.

Tidligere ordfører i Moss, Paul-Erik Krogsvold, har trukket seg som styreleder i Movar IKS med umiddelbar virkning.

Den siste uken har det blitt avdekket flere kritikkverdige forhold rundt investeringen Movar gjorde i Mosseporten Miljøenergi.

Paul Erik Krogsvold, Ap

Paul - Erik Krogsvold går av som styreleder i Movar IKS. Foto: NRK

Hasardspill

Tidligere leder i Styreutvikling Østfold, Jan Robert Danielsen, har i Moss Avis, kalt dette hasardspill med offentlige midler.

– Et interkommunalt selskap slik Movar er, burde ikke gå inn på eiersiden i et privateid selskap som ikke har med den kommunale driften å gjøre, sier Danielsen til Moss Avis.

Ønsker en kompetent leder

Etter Krogsvolds avgang ser man nå etter en ny styreleder for selskapet.

– Jeg opplever at styret som sitter i dag er opptatt av å løse dette til beste for Movar. Nå som vi også må ha en ny styreleder blir det viktig å se på kompetansen personen innehar, og ikke se på hvilke politiske partibøker eller CVer personen måtte ha, sier Ordfører i Moss, Tage Pettersen til NRK.

Salg for unngåelse av store tap

Det kan være 15 millioner kroner som går tapt etter investeringene i Mosseporten Miljøenergi. Pettersen mener det viktigste er å få igjen så mye penger som mulig av det selskapet har investert, slik at de ikke sitter igjen med et for stort tap.

– Det vi nå jobber med er å få solgt Mosseporten Miljøenergi sammen med den andre eieren. Men dette er en prosess som det er for tidlig å si noe mer om nå, sier Pettersen.