Tiåringer skyld i kostbar brann

Nå risikerer de et erstatningsansvar for én million kroner.

Video Brann i Sarpsborg

Store verdier gikk opp i røyk etter tiåringers lek med lek med ild.

Brannen i rørlageret i Kirkeveien i Sarpsborg tirsdag denne uken, skyldes to tiåringers omgang med ild.

Verdier for omlag én million kroner

Det oppstod stor røykutvikling i området under brannen, og den sorte røyken kunne sees på lang avstand i flere timer.

– Ut fra de opplysningene vi har fått fra vitner som har sett barna på stedet, og ut fra samtaler med de to barna og deres verger, er vi rimelig sikre på hendelsesforløpet, sier politiførstebetjent Sigmund Andersen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Det brant kloakkrør av PVC til en verdi av 700.000 kroner tirsdag ettermiddag, og det ble også store varmeskader på bygg og boliger i nærheten.

Også en bil ble påført omfattende varmeskader. Tilsammen regner man med at det dreier seg om verdier for omlag én million kroner.

Risikerer erstatningskrav

Barna og foreldrene risikerer nå et stor erstatningsansvar.

Ifølge skadeerstatningsloven plikter barn og ungdom under 18 år å erstatte skade som de volder forsettelig eller uaktsomt, «for så vidt det finnes rimelig, under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, og økonomisk evne og forholdene ellers», står det i loven.

«Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på en annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.»

Men her begrenses foreldres ansvar til 5.000 kroner per skadevolding i skadeerstatningsloven.

På grunn av barnas alder blir de ikke politiavhørt. Politiet innkaller istedet barna og deres verger til en samtale.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • 67 dyr funnet i kjeller

    48 hunder, ti katter og fem kaniner ble funnet av Mattilsynet i en kjeller i Østfold i oktober, skriver VG. Hundene sto alle oppstalla i bur, ikke alle hadde liggeunderlag, og det var stort sett tilgriset med urin og avføring, sier seksjonssjef i Mattilsynet Østfold og Follo, Nina Brogeland Laache til avisa.

  • Uten telefon i snart en uke

    Telenor kan fortsatt ikke si når feilen på telefonlinja til Aspedammen i Halden blir reparert. I forbindelse med arbeid langs jernbanen er flere kabler blitt revet ned og Telenor har ikke fått tak i sikkerhetsfolk som kreves for at linja skal bli reparert. Mobildekningen i området er dårlig slik at folk er avhengig av fasttelefon, opplyser en beboer til NRK.