NRK Meny

Stanset eksport av farlig avfall

Statens Forurensingstilsyn har med øyeblikkelig virkning stoppet utskipingen av 250 tonn kobberholdig slam som er lagret i Borg Havn i Fredrikstad.

Ulovlig kobberholdig slam i Fredrikstad

Ulovlig kobberholdig slam i Fredrikstad.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Artikkelen er flere år gammel.

Tidligere er tilsammen 250 tonn eksportert til henholdsvis Kina, De forente arabiske emirater og USA.

Ingen tilatelse

Slammet er klassifisert som farlig avfall som det trengs eksporttillatelse for, sier senioringeniør Bjørn Gudevold hos fylkesmannen i Østfold.

- Jeg har vært på befaring og sett på de kobberholdige slamkakene som ligger der. Og mitt inntrykk og avgjørelsen som vi har tatt, baserer seg på at dette er farlig avfall, sier Gudevold til NRK.

Oslo-firmaet som hadde bestilt sjøtransport av avfallet ut av Norge, må nå søke om eksporttillatelse fra myndighetene for 200 tonn slam som er lagret i containere.

En slik tillatelse vil kun bli gitt hvis det dreier seg om mottaksland som har et apparat for å håndtere slikt avfall på en forsvarlig måte.

Farlig avfall ligger å flyter

Men ytterligere 50 tonn av dette avfallet ligger nærmest og flyter i et stort vannbasseng på Borg havn i Fredrikstad og her krever myndighetene raske tiltak.

- Vi har gitt firmaet en svært kort frist med å lagre avfallet på en forsvarlig måte, sier Gudevold.

Naturvernforbundet tipset

Pål Bugge Naturvernforbundet Østfold

Pål Bugge i Naturvernforbundet i Østfold mener det er alt for dårlig kontroll med slike forsendelser.

Foto: Stephan Reis / NRK

Naturvernforbundet i Østfold tipset Statens Forureningstilsyn om kobberslammet som nå ligger på Borg Havn. Nestleder Pål Bugge sier at kontrollen med slike forsendelser ikke er god nok.

- Nei det er den jo ikke det vet jo alle. Det er jo derfor slike ting skjer og det er jo svært vanskelig for myndighetene å følge opp for de er dårlig bemannet og det er en dårlig oppfølging, sier Bugge

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: