Abdirahman kan få midlertidig skoleplass

Ordfører Knut Espeland i Spydeberg undersøker om det er mulig å hjelpe asylsøker Abdirahman Yasin Baruud til en skoleplass.

Abdirahman Yasin Baruud

Abdirahman Yasin Baruud har fått avslag på asylsøknaden, og får dermed ikke gå på skole i Norge.

Foto: Anne Ognedal

Fredag fortalte NRK om 17 år gamle Abdirahman Yasin Baruud, som må sitte igjen alene mens 34 andre barn ved Spydeberg mottak drar avgårde med skolebussen om morgenen.

Etter at han fikk endelig avslag på asyl i sommer, mistet han retten til å gå på skole. Nå jobber ordfører i Spydeberg, Knut Espeland, med å undersøke om det er mulig å gi Abdirahman skolegangen han ønsker seg.

– Dialogen går nå på om det er mulig for den det gjelder å få være med i denne klassegruppen, uten at det koster ekstra for Delta, forteller ordføreren.

Kan ikke ta regningen

Knut Espeland

Ordfører Knut Espeland (Krf) i Spydeberg.

Foto: Krf

Delta er selskapet som står for undervisningen til barna fra Spydeberg mottak. De tar 3150 kroner i uka per elev. Men siden Abdirahman har fått endelig avslag på sin asylsøknad, så betaler ikke staten for ham.

Ordfører Espeland sier det blir problematisk dersom kommunen først begynner å ta regningen for én person.

– 3150 kroner i uka er ikke for mye for Spydeberg kommune. Men vi har et mottak der vi må behandle alle likt. Nå er det snakk om én person, men vi vet ikke hva fremtiden vil bringe, forteller han.

Kommunen jobber derfor med å finne ut om det kan komme på plass en ordning som er forutsigbar, og som tar tak i disse strukturelle problemene.

Vil lære norsk

Sannsynligvis vil det da være snakk om å endre loven, noe som vil ta tid. Derfor undersøkes det også om det er en ledig plass i klassen, som kan føre til en midlertidig løsning.

– Dersom gruppestørrelsen er slik at én ekstra person ikke medfører ekstra lærerressurser eller arealressurser, så er det noe som vi ønsker å finne en midlertidig ordning på, forteller Espeland.

17-åringen selv er klar på hva han ønsker å gjøre dersom han får plass på skolen.

– Jeg vil lære meg norsk og utdanne meg som elektriker, sier han via tolk.