Utbetaler rekordbeløp til bærprodusenter

Den kalde vinteren i fjor førte til en kraftig økning i erstatningskrav fra bærprodusentene. På landsbasis er det så langt utbetalt 23 millioner kroner – nesten ni ganger så mye som året før.

Jordbær

Det har vært en kraftig økning i erstatningskrav fra bærprodusenter.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Hege Aae vil ønske demente velkommen inn på tunet på gårdene i Østfold.

Hege Aae ved landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold.

Hege Aae ved landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold forteller at fjoråret var vanskelig for bærprodusentene.

– Det var en dyp tele som ikke gikk før langt utpå våren. Når du har tele og vårsol blir det tørke for plantene, og det var mye av årsaken til at mange felt rett og slett døde i fjor vinter.

Bekymret

Tall fra Statens landbruksforvaltning viser at 145 bærprodusenter i Norge søkte om erstatning for avlingssvikt i 2013. Året før var det 20.

– I de tallene jeg kan skaffe har vi ikke hatt så høye tall tidligere, sier Aae.

I Østfold har det kommet inn 14 søknader fra jordbærbønder, til sammenlikning kom det bare inn seks slike krav totalt fra 2007 til 2012. Økningen bekymrer leder i Østfold Bondelag, Martha Mjølnerød.

– Det er en variasjon på vinteren som vi ikke har sett før. Vi er bekymret for den endringen i klimaet, sier hun.

Håper på bedring

Martha Mjølnerød

Leder i Østfold Bondelag, Martha Mjølnerød.

Foto: Petur Nielsson

23 millioner kroner har landets bærprodusenter fått for den dårlige sesongen i fjor, og ennå er ikke alle søknadene behandlet.

Bare i Østfold har det blitt utbetalt nærmere 3,8 millioner i erstatning.

Mjølnerød håper årets sesong skal bli enklere.

– Jeg håper det blir et normalår med en våronn til normal tid. Jeg håper også at vi får gode forhold i vekstsesongen så vi får gode avlinger både for frukt og bær og det vi skal produsere.

Frosset jordbærplante

Frost tok knekken på mange jordbærplanter i fjor vinter.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK