NRK Meny
Normal

Reagerer på mudderdumping ved sommerparadis

Grumsete vann, gjørme i fjæresteinene, oljefilm på vannet og døde krabber langs strandkanten får hytteeiere i Skjeberg til å reagere. De setter dette i sammenheng med dumping av store mengder mudder ved Haslau.

Slam i Skjebergkilen

Grumsete vann har fått publikum som bruke området rundt Dusa til å reagere.

Foto: Anders Winlund

Fylkesmannen har gitt Borg Havn tillatelse til mudring ved Øra kai, Isegran og Strandpromenaden i Fredrikstad. Massene, inntil 47.500 kubikkmeter, dumpes ved Haslau sørvest av Grimsøya i Skjeberg.

Protesterer på Facebook

Slam-plakat

Det protesteres mot dumping av slammet.

Foto: Heidi Sivertzen Oksmo

Hytteeiere i området er svært lite fornøyd med at dumpingen foregår samtidig som sommersesongen med badeliv og annen aktivitet ved strandkanten er godt i gang.

Det er opprettet en egen Facebook-side der det protesteres mot videre dumping. Det er slått opp plakater der det kreves stans i dumping av massene. Selv om sommervarmen i helgen fristet til bad, var det likevel noen som tenkte seg om før de hoppet i vannet.

– Dette er noe folk her snakker om, de spør hva som har skjedd med vannet, forteller hytteeier Ragnar Sande, i det han viser fram døde krabber i strandkanten og noe som ligner på slam på badestranden.

– Kan vi spise fisken

Sande og Wiig

Per Arnold Wiig (t.v.) og Ragnar Sande.

Foto: Anders Winlund

Sande forteller at det reises spørsmål om fisk og krabber som eventuelt skulle bli fanget inn er spiselige nå.

– Dette er forferdelig for oss hytteeiere, sier Sande.

Døde krabber

Døde krabber er noe av det som bekymrer publikum.

Foto: Per Arnold Wiig

– I januar var det krystallklart vann her. I påsken var det også bra. Nå er det grumsete. Når det er pålandsvind kommer det inn slam, det er film på vannet og vannet blir grumsete, forteller en annen av hytteeierne, Per Arnold Wiig. Han bekrefter også at det skitne vannet er et samtaleemne som går igjen.

Frist til 6. juni


I mars ga Fylkesmannen tillatelse for første gang, og da ble det satt som et vilkår at det ikke skulle foregå dumping av masser etter 15. mai. I begynnelsen av mai søkte Borg Havn om å få utvidet fristen med 14 dager, og denne søknaden ble også imøtekommet.

Dumping av mudder i Skjebergkilen

Det foregår dumping av mudder sørvest av Grimsøya i Skjebergkilen.

Foto: Per Arnold Wiig

For en drøy uke siden søkte Borg Havn om ytterligere forlengelse av fristen fram til midten av juni, fordi tekniske problemer hadde ført til at arbeidet med mudringen tok lengre tid enn beregnet. Denne søknaden ble delvis imøtekommet av Fylkesmannen på fredag, men fristen for å avslutte arbeidet ble satt til 6. juni.

Vil undersøke dumpe-metodene

Nesten hver dag siden begynnelsen av mai har store lektere kommet og dumpet mudderslam sørvest for Grimsøya.

Fylkesmannens miljøvernavdeling er klar over bekymringene fra de som bruker området til friluftsliv, og miljøverndirektør Kjersti Gram Andersen sier de ser alvorlig på meldingene om grumsete vann, skum og døde krabber:

– Vi har mottatt klager fra folk i området, og tar det på største alvor. I den nye tillatelsen som gjelder fram til 6.juni, står det at det må gjøres tiltak som hindrer unødig spredning muddermassene i vannet, sier miljøverndirektøren.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har vært i kontakt med Borg Havn om problemene senest fredag kveld, og sier de vil se nærmere på saken igjen mandag.

– Blant annet blir det nå vurdert om metodene som brukes for å dumpe massene er forsvarlig må endres. Det er brukt både en type lekter der mudderet slippes ut gjennom bunnen på lekteren, og dumping med grab. Det kan være det siste som gjør at muddermassene spres, sier Gram Andersen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra NRK Østfold

    Renée Nilsen gir deg nyhetene fra NRK Østfold klokka 22:55.
  • 60 klager på Sykehuset Østfold

    I løpet av fire måneder har Sykehuset Østfold fått 60 klager på behandling, skriver VG. Dårlig behandling, korridorpasienter og neglisjering er innholdet i noen av klagene. Pasientombudet er bekymret over tilstanden.