Psykiater refses etter pasient-død

En tidligere psykiater ved Sykehuset Østfold får hard refs fra Statens Helsetilsyn, etter at en kvinne tok livet sitt for ett år siden.

Legen er, ifølge Statens Helsetilsyn, fortsatt en fare for pasienter, fordi han under granskingen av saken ikke har vist evne til å innser sine egne mangler.

– Legen arbeider ikke lenger hos oss, sier sykehusets kommunikasjonsdirektør Anne Grethe Erlandsen.

Søkte selv hjelp

Statens Helsetilsyn har vurdert legens vurderinger opp mot hendelsene som skjedde måneder og dager før pasienten tok livet sitt.

En gravid kvinne selv søkte psykiatrisk hjelp, etter at barnefaren døde i en ulykke. Det ble starten på flere måneders psykiatrisk behandling ved Sykehuset Østfold, både frivillig og under tvang.

Grep ikke inn

Nå får overlegen som hadde ansvar for henne kraftig kritikk og en formell advarsel fra Statens Helsetilsyn. Han tok ikke selvmordsfaren på alvor, og undersøkte ikke pasienten godt nok. Han har også slurvet med journalføringen.

Senest på selvmordsdagen avviste psykiateren både annet fagpersonale og pårørendes bønn om at man raskt måtte oppsøke pasienten.

Senere på dagen kom meldingen om at politiet hadde funnet henne død, og at dødsårsaken åpenbart var selvmord.

– Uforsvarlig

Helsetilsynet kaller psykiaterens handlemåte uforsvarlig. Han har ikke fulgt de vanlige fremgangsmåtene fior å vurdere selvmordsrisiko, og han har vært kritisk til rutinene sykehuset har ved blant annet utspørring av slike pasienter.

Han har ikke tatt pasientens trusler om selvmord på alvor, og feilvurdert hennes psykiske helsetilstand.

Legen har heller ikke fulgt loven om journalføring.

Helsetilsynet mener legen har vist liten evne til å innse sine feil, og at han derfor kan være en fare for fremtidige pasienter.

Skyldte på ledelsen

Legen skylder på sykehusledelsen og arbeidsforholdene ved sykehuset.

Han opplyser til Helsetilsynet at han hadde altfor stort arbeidspress, og at han ikke ble skikkelig orientert om rutiner da han startet der som overlege-vikar.

Men Statens Helsetilsyn har ingenting å utsette på Sykehuset Østfolds internkontroll og rutiner i denne saken.