Politimester: – Mindre skamfullt å stå frem

Den registrerte seksualkriminaliteten hos politiet har skutt i været de siste årene. Samtidig tror politiet at mørketallene blir mindre.

Jon Steven Hasseldal

Politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt tror mørketallene på overgrep har gått ned.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Åpenhet gjør at disse tingene diskuteres i flere fora. Dermed går mørketallene ned, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt.

2016-tallene for flere typer seksualkriminalitet er dyster lesning.

Det er kraftig vekst i seksuell krenkende adferd, seksuell handling uten samtykke, og seksuell handling med barn under 16 år. Dette gjelder både i antall saker som blir anmeldt og i antall saker som politiet har avgjort.

På alle disse områdene er veksten betydelig de siste fem årene, viser tall fra politidirektoratet.

Antall anmeldelser, 2011-16

Antall anmeldelser

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Seksuelt krenkende atferd* offentlig eller uten samtykke

624

649

620

616

643

769

Seksuelt krenkende atferd* mv. overfor barn under 16 år

56

542

Seksuell handling uten samtykke

435

433

513

601

634

589

Seksuell handling med barn under 16 år

443

380

383

485

695

879

*• Straffeloven ble endret i oktober 2015.på grunn av endring i politiets koder er ikke tallene for krenkende atferd mulig å sammenligne før og etter ny lov

Ofte bekjente

Politiet over hele landet har fått beskjed fra sentralt hold om å satse ekstra mye etterforskning av vold og seksuelle overgrep mot barn.

Hasseldal tror politiet kan ha blitt flinkere til å avdekke slik kriminalitet, men tror endringene i samfunnet har vel så mye å si for veksten i antallet politisaker.

– Det kommer flere anmeldelser, men vi tror ikke nødvendigvis dette er et uttrykk for at omfanget øker. Vi tror mørketallene går ned, og sånn sett er det positivt, sier han.

I voldtektssakene politiet etterforsker kjenner ofte overgriperen og den fornærmede hverandre god.

– Noen ser nok ikke hvor grensene går. Mye av dette skjer på fest, og gjerne i kombinasjon med alkohol, sier Hasseldal.

Trenger ikke være fysisk kontakt

Jonas Dalheim

Politietterforsker Jonas Dalheim i Østfold, mener politiet har jobbet for lite med forebygging når det gjelder seksuelle overgrep.

Foto: Pål Andersen / NRK

Politietterforsker Jonas Dalheim ved volds- og sedelighetsavsnittet i Østfold mener at mer opplæring må til for å hindre seksuelle overgrep.

Han mener unge menn har lite kunnskap om hva en voldtekt er.

– Når man er anmeldt for voldtekt, tenker man ofte at det dreier seg om at man har skaffet seg seksuell omgang ved hjelp av vold. Men i de fleste sakene er det ikke brukt vold. Det dreier seg om at man har utnyttet en beruset person som ikke har vært i stand til motsette seg handlingen, sier han.

Politietterforskeren påpeker at det ikke engang trenger å være fysisk kontakt mellom overgriper og offer for at det i lovens forstand skal være snakk om en voldtekt.

– Hvis man over nettet for eksempel presser noen til å penetrere seg selv med gjenstand, er det definert som voldtekt ved samleie. Da kan man bli straffet med tre års fengsel uten å ha hatt fysisk kontakt en gang, sier han.

Tror omtale bidrar til åpenhet

Lisa Arntzen

Pressekontakt Lisa Arntzen hos Dixi Ressurssenter opplever at det er mer åpenhet rundt overgrep enn tidligere.

Foto: Dixi Ressurssenter

Hos Dixi Ressurssenter mot voldtekt opplever man at terskelen for å melde fra om voldtekt har blitt senket de siste årene.

– For noen år siden var det ikke så vanlig at man snakket om overgrep i media, så jeg tror det har ført til at flere tør å oppsøke hjelp og vet hva et overgrep er. Samtidig har mange som kommer til oss som skammer seg og aldri har fortalt det til noen. Det er lett for ofrene å legge skylden på seg selv og føle på skam, sier pressekontakt Lisa Arntzen.

Hun forteller videre at NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) gjennomførte en omfangsundersøkelse i 2014. Denne skal nå følges opp.

– Enn så lenge vet vi ikke noe om omfanget eller utviklingen. Men det kan tyde på at flere oppsøker hjelp nå enn tidligere, sier Arntzen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra Østfold 23:02

    Bengt-Eigil Ruud gir deg nyhetene fra Østfold klokka 23.02.
  • Riksvei 111 åpnet for trafikk

    Det er nå ryddet opp etter trafikkulykken på Iseveien i Sarpsborg, og veien er åpen for trafikk.