NRK Meny
Normal

Over 300 mill. til Østfold - se regjeringens krisepakke

Pengene skal gå til samferdsel og vedlikehold.

Telehiv

Tilsammen kommer over 300 millioner kroner til Østfold fra regjeringens krisepakke.

Foto: Anders Winlund

Kommunene i Østfold får tilsammen 233 millioner kroner av regjeringens krisepakke til vedlikehold.

Tilsammen går over 300 millioner kroner til Østfold.

- Anleggsbransjen hardt rammet

Per Inge Bjerknes, samferdselspolitiker Sp

Senterpartiets Per Inge Bjerknes som leder fylkets samferdselskomité, sier at Østfold også får 41,9 millioner kroner til samferdselsprosjekter.

Senterpartiets Per Inge Bjerknes som leder fylkets samferdselskomité, sier at Østfold også får 41,9 millioner kroner til samferdselsprosjekter.

- Det er prosjekter med gang- og sykkelvei i Halden, ved Remmen. Det er i Fredrikstad, i Råde og i Rygge ved Larkollen, for å nevne noe. Så det er rundt omkring over hele fylket, sier Bjerknes.

- Anleggsbransjen er hardt rammet av finanskrisa, og 41,9 mill kr til gang- og sykkelveier og andre veiprosjekter i Østfold, er et betydelig bidrag, sier Bjerknes. I tillegg kommer 18 mill til vedlikehold av jernbane.

Kommunene i Østfold får tilsammen 233 millioner kroner. I tillegg sørger regjeringen for flere nye statlige tiltak i Østfold.

- Hadde forventet mer

Fredrikstad-ordfører Eva Kristin Andersen

- Jeg hadde håpet på mye mer, sier Fredrikstad-ordfører Eva Kristin Andersen til NRK Østfold.

Foto: Andersen, Thomas / SCANPIX

Ordfører i Fredrikstad, Eva Kristin Andersen, hadde forventet mer penger fra regjeringens krisepakke, men er likevel fornøyd.

Fredrikstad får blant annet rundt 48 millioner kroner i vedlikeholdsmidler, men Fredrikstad-ordføreren sier det ikke blir vanskelig å finne prosjekter å bruke pengene på.

- Vi har et etterslep på 250 millioner kroner til våre bygg som vi skulle hatt her, og vi har enda mer som mangler til veier.

- Dette hjelper stort. Og i en tid med sviktende inntekter og stramme budsjetter blir det svært viktig. Men som sagt - jeg hadde håpet på mye mer, sier Andersen til NRK Østfold.

Hva får kommunene?

Kommuner

Vedlikeholds-tilskudd fordelt etter innbyggertall (1000 kr)

Frie inntekter etter kostnads-nøkkelen (1000 kr) 

Sum av kolonne 1-2 (1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen (1000 kr)

Halden

18 920

5 785

24 705

6 086

Moss

19 720

5 587

25 307

5 878

Sarpsborg

34 456

10 332

44 788

10 870

Fredrikstad

48 540

14 542

63 082

15 299

Hvaler

2 679

866

3 546

912

Aremark

959

380

1339

400

Marker

2 332

819

3 151

862

Rømskog

431

209

641

220

Trøgstad

3 378

1 126

4 505

1 185

Spydeberg

3 411

1 020

4 431

1 073

Askim

9 788

2 749

12 536

2 892

Eidsberg

7 117

2 242

9 358

2 358

Skiptvet

2 356

738

3 094

777

Rakkestad

5 052

1 691

6 743

1 779

Råde

4 589

1 366

5 955

1 437

Rygge

9 397

2 800

12 197

2 945

Våler

2 929

849

3 778

893

Hobøl

3 111

938

4 049

987

Østfold

179 165

54 039

233 204

56 843

Vedlikehold:

• Ved Indre Østfold fengsel i Trøgstad skal det gjennomføres flere vedlikeholdstiltak innenfor en ramme på 3,9 millioner kroner.
• 27,5 millioner til bygging av Skiptvet omsorgssenter.
• Regjeringen foreslår å bevilge 6,5 millioner kroner til sikringstiltak ved Fredriksten festning og 3,5 millioner kroner til El- og brannsikringstiltak ved Fredrikstad festning.

Nøkkeltall for kommunene i Østfold fylke:

Kommunene i Østfold får 179 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd og 54 millioner kroner i økte frie inntekter. Samlet utgjør dette 233 millioner kroner.
Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til om lag 57 millioner kroner.
Som en følge av tiltakspakken er det I tillegg beregnet en merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Østfold fylke på om lag 45 millioner kroner.
Østfold fylkeskommune får om lag 45 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd og 12 millioner kroner i økte frie inntekter. Det blir også gitt 9 millioner kroner i økt lærlingtilskudd. Samlet utgjør dette 66 millioner kroner.

 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 9,5 millioner kroner.
 • Innenfor den foreslåtte økningen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet er det avsatt 18 millioner kroner til Østfold, fordelt med 9 millioner kroner til fornyingsarbeid ved flere stasjoner, 6 millioner kroner til opprydning, gjerding og opprustning av parkeringsarealer og bygninger på Østfoldbanen, 2 millioner kroner til sporjustering og 1 million kroner til utbedring av signalanlegg.
 • Regjeringen foreslår å sette av 14 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veg i Østfold, fordelt med 11 millioner kroner til prosjekt på riksveg 111 Sandbakken – Dondern, og 3 millioner kroner til utbedring av kryss ved Sørli på riksveg 21, Halden.
 • Til utbedringstiltak er det satt av 1,5 millioner kroner til oppstart av forsterking og breddeutvidelse, riksveg 116 Fredrikstad.
 • Til gang- og sykkelveg foreslår regjeringen å bruke 26,3 millioner kroner, fordelt med 6 millioner kroner til gang- og sykkelundergang ved Remmen på riksveg 21, 6 millioner kroner til prosjekt ved Saltnes – Kjerre på riksveg 116, 6,5 millioner kroner til prosjekt ved Bredsand – Vang på riksveg 119 og 7,8 millioner kroner til fortau ved Larkollen på riksveg 119.
 • Ved Indre Østfold fengsel i Trøgstad skal det gjennomføres flere vedlikeholdstiltak innenfor en ramme på 3,9 millioner kroner.
 • 27,5 millioner til bygging av Skiptvedt omsorgssenter.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 6,5 millioner kroner til sikringstiltak ved Fredriksten festning og 3,5 millioner kroner til El- og brannsikringstiltak ved Fredrikstad festning.
 • Istandsetting og vedlikehold av tekniske- og industrielle kulturminner og fartøy i Marker og Aremark kommune: D/S Turisten og Haldenkanalsystemet.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Over 12 000 dårlige betalere

  7,3 prosent av folk i Østfold har en eller flere inkassovarsler eller andre betalingsanmerkninger. Det viser tall fra betalingsselskapet Lindorff, offentliggjort av Dagsavisen. Bare Finnmark har en høyere andel enn Østfold. I de fire største kommunene har til sammen 12 407 personer en total gjeld med anmerkninger på nesten 1,6 milliarder kroner.

 • Stor sprik i avfallsgebyr

  Rømskog kommune hadde det dyreste årsgebyret for avfallstjenester av alle kommunene i Østfold i 2017/2018, viser KOSTRA-tallene. Totalt var årsavgiften på 3 204 kroner. Sarpsborg kommune hadde de laveste gebyrene, på 1 552 kroner.

  Tipping av avfall
  Foto: Østfold Energi