Naturskatt ligger skjult bak søppel

Mens svenske myndigheter ser på vernede naturområder som muligheter til å trekke folk, har tradisjonen i Norge vært å holde publikum på avstand. Nå snur trenden.

Øra naturreservat

NATURSKJØNT: Dette søppelforbrenningsanlegget på Øra i Fredrikstad er inngangsporten til naturreservatet.

Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

– Både i England og i Sverige har de sluppet folk inn i fuglereservatene i mange år. Det er ikke noen trussel mot fuglelivet. Jeg forstår ikke hvorfor det ikke skal kunne skje i Norge, sier fugle- og naturentusiast Sigurd Alnæs i Fredrikstad.

Forbi bommen til søppelforbrenningsanlegget og videre forbi dynger med søppel ligger et av Norges mest unike fugleområder, Øra naturreservat.

Sigurd Alnæs

INITIATIVSTAKER: Sigurd Alnæs oppfordrer folk i Fredrikstad til å samle seg om en satsing på våtmarksområdet.

Foto: Privat

Det er her Glomma renner ut i havet, og disse våtmarksområdene har vist seg ideelle for hekkende fugl.

Det er registrert 257 forskjellige fuglearter i området, og i 2013 kom det folk dit i privatfly for å se den sjeldne Trompeterfinken.

– På den ene siden har du et område som har status i europeisk sammenheng som et Ramsar-område. På den andre siden har du store mengder søppel, sier fugletitter Fredrik Ellefsen.

Men snart 40 år etter at det ble opprettet et naturreservat, og 32 år etter at området kom på den høythengende Ramsar-lista, er det ingen skilt som viser veien. Og selv om det er satt opp et fugletårn, er det få som besøker området.

Trompeterfink

SJELDEN: Trompeterfinken er en av flere sjeldne fugler som har blitt observert på Øra i Fredrikstad.

Foto: Tommy Andre Andersen

Vil ha bygging

Norsk Ornitologisk Forening tar nå til orde for å endre dette. De argumenterer med at når naturmangfoldet på verdensbasis blir mindre, er det enda viktigere at folk flest får kunnskap om temaet. Da kan slike våtmarksområder bli viktige.

Det er derfor Sigurd Alnæs har engasjert seg sterkt i å åpne opp naturreservatet for publikum. Han tar blant annet til orde for bedre skilting, bygging av et besøkssenter, å bygge tilrettelagte stier ut i reservatet og å etablere skjermede utsiktspunkt.

Fugletårnet på Øra i Fredrikstad

TÅRN: Det ble reist et fugletårn for å tilrettelegge for fugletittere og andre besøkende. Men tårnet er lite tilgjengelig for allmennheten.

Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

Alt etter modell fra Sverige, der svenske myndigheter mener slikt er mulig uten å ødelegge for fuglene.

– Ved å anlegge stier og fugletårn, mener vi at det går an å styre de besøkende til utkanten av området uten at det forstyrrer fuglelivet, sier Gisela Norberg i Naturvårdsverket.

I Sverige kan man også finne skilt midt i bysentrum som henviser til naturreservater flere kilometer utenfor byen.

Vurderer å gi lov

I Norge finnes en håndfull besøkssentre i våtmarksområder inspirert av de svenske. Men for å tilrettelegge for at publikum skal komme enda nærmere fuglene i våtmarksområdene, må man utfordre et strengt regelverk.

– Utgangspunktet er at verneforskriftene for naturreservat forbyr alle anlegg og at det er byggeforbud, sier seniorrådgiver Gunnar Bjar hos Fylkesmannen i Østfold.

Han er likevel positiv til å gi dispensasjoner dersom det skulle komme en konkret søknad for våtmarksområdet på Øra.

– Det ligger en grunnleggende holdning til at naturen skal brukes av folk, og det er en trend at vi skal bidra til en skånsom tilrettelegging, sier han.