NRK Meny
Normal

Denne skal danke ut brosjyrer

Kommer du til Gamlebyen og ønsker informasjon om hva du ser, kan du snart ta frem mobilen og skanne QR- koder.

QR-kode

Festningsforvalter, Øystein Greaker Andersen, forteller at QR-koder settes opp i Gamlebyen.

Foto: Heidi Gomnæs

Det er Forsvarsbygg som ønsker at de nasjonale festningene skal være godt tilgjengelig for folk, og derfor tar i bruk de todimensjonale strekkodene for å gjøre det enkelt, forteller festningsforvalter, Øystein Greaker Andersen.

– Vi setter dem opp i løpet av tre dager. Så i løpet av denne uka her er alle oppe. Så fort en sånn pinne med et skilt på et oppe og en QR-kode er på plass, ligger informasjonen der. Vi kommer også til å oppdatere informasjonen kontinuerlig, sier han.

Det gamle møter det moderne

QR-kode Gamebyen

Slik bruker man QR-koden.

Foto: Heidi Gomnæs

Vi er inne i gamlebyen i Fredrikstad med gammel historie på alle kanter, men vi står ved en moderne rød stolpe – med en QR-kode på toppen.

Den skal gjøre det enkelt for folk å finne informasjon om det de ser rundt seg. Det blir gammel tid formidlet gjennom et moderne virkemiddel.

– Nå tar jeg den fine iPhonen som jeg har og holder telefonen foran med en applikasjon for kuvertkoder. Den plinger og plutselig kommer masse fin informasjon, her om kommandantgården hvor vi står nå, sier Andersen mens han viser hvordan koden fungerer.

Færre brosjyrer

Festningsløypa består av 16 punkt, hvor ti av dem skal ha en QR-kode.

– Et av ansvarsområdene som festningsbygg og nasjonalt festningsverk er veldig opptatt av, er nettopp det at festningene skal være godt besøkt og være godt tilgjengelig. Da skal det også være godt med mye god informasjon for turister og publikum som kommer til festningen, sier Andersen.

Han forteller at koden ikke skal ta jobben til guiden.

– Men jeg ser for meg en relativ stor besparelse når det gjelder opptrykk av brosjyrer.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Klager på nei til felling av ulv

    Østfold Bondelag klager til Miljødirektoratet på fylkesmannens nei til skadefelling av en ulv. I klagen trekker de fram at 11 sauer ble tatt på innmarksbeite i Halden i jul og tidlig i august kom en ulv seg innenfor rovviltgjerder i Rakkestad og tok en sau. Fylkesleder i Østfold bondelag, Svend Arild Uvaag mener ulven må felles for å forebygge at flere husdyr blir tatt

    Ulv tok sau i Halden
    Foto: Lotte Olsen/NRK