Mattilsynet stopper Østfoldbonde

Mattilsynet mener han driver i strid med dyrevelferdsloven, og har nå gitt ham aktivitetsforbud, melder Smaalenenes Avis. Bonden har drevet med avl på hunder i flere år. Ved siste tilsyn i januar i år hadde bonden totalt 110 dyr av ulike arter, hvorav 12 katter og 6 hunder.

Mannen har tidligere hatt relativt mange hunder oppstallet i små bur eller i små binger.

Mattilsynets bilder
Foto: Mattilsynet