Malte arkeologene rett og slett feil?

Arkeolog ved Kulturhistorisk Museum tror tidligere kollegaer kan ha feiltolket helleristninger. Ny teknologi bekrefter mistanken.

Helleristning

Arkeolog David Vogt er ikke sikker på om helleristningene i Sarpsborg er tegnet riktig.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– Det skipet der, det er jo tvilsomt om det er noe skip, sier David Vogt.

Han jobber som arkeolog ved Kulturhistorisk museum og han er i tvil når det gjelder noen helleristningene ved hornesfeltet i Sarpsborg. Han er rett og slett usikker på om de er korrekt malt.

– Mannskapsstrekene ser ut for meg at de er mye høyere. Så er det mange steder her at berget er forvitret, sier han.

LES OGSÅ:

Ny teknologi

Helleristning

Ved hjelp av ny teknologi skal man på nytt forsøke å tyde helleristninger.

Foto: Kulturhistorisk museum

Flere generasjoner med arkeologer har tolket gamle oppregninger og prøvd etter beste evne og male det som i utgangspunktet er ristninger som er vanskelig å se med det blotte øye.

Men med nye og ganske avanserte fototeknikker er meningen nå å få et mer nøyaktig bilde. Sammen med fylkeskommunen og Riksantikvaren har Kulturhistorisk museum startet prosjektet.

– En må formidle den figuren slik den ser ut – ikke slik arkeologer har trodd de har vært. De må males riktig. Det må være kvalitet i formidlingen som presenteres, mener Vogt.

Resultatene fra undersøkelsen beviser mistanken hans. Ifølge arkeologen kan han med nye bilder se at noe er feilmalt.

De nye bildene skal nå analyseres nærmere og er et utgangspunkt i en videre handlingsplan.

– Da må vi se på hvor mye feil det er, om vi må retusjere og male på nytt, eller om vi må finne andre presentasjonsmåter, sier han.

LES OGSÅ:

Vil presentere det på en god måte

Det som er sikkert, er at de flere tusen år gamle ytringene fra bronsealderens østfoldinger fortsetter å skape undring.

Gåten, og de som strekker seg langt for å prøve å forstå den, vil fortsette arbeidet med å tolke ristningene. Og med ny teknologi blir det forhåpentligvis mer nøyaktig.

– Vi jobber hele tiden for å presentere helleristningen på en så god måte som mulig, sier Vogt.

Østfold er det fylket som har flest helleristninger fra bronsealderen. De aller fleste ligger konsentrert til kystområdene mellom Glomma og Svinesund, og henger sammen med helleristningene i Bohuslän.

På Hornnesfeltet finner man over 20 skipsfigurer (inntil det motsatte er bevist) hugget inn i en bergflate, hvor den største er nesten tre meter lang.

Feilmalte helleristninger

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: